Szigorította a kormány azokat a szabályokat, amelyek kizárják, hogy üzeminek lehessen nyilvánítani a munkavégzés közben bekövetkező balesetet. A július közepén hatályba lépett rendeletmódosítás az egészségügyi szolgáltatásokra kötött megállapodásra, illetve a taj számmal rendelkező külföldiekre vonatkozó szabályokat is érinti – olvasható az adozona.hu-n.

Július 22-én lépett hatályba több olyan szabály, amely az egészségbiztosítási törvény végrehajtására vonatkozó 217/1997. kormányrendeletet módosítja. Korábbi cikkünkben az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó módosításokat, kiegészítéseket ismertettük. Az alábbiakban a kormányrendeletnek az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodásra, a taj számmal rendelkező külföldiekre, valamint az üzemi balesetre vonatkozó módosításait ismertetjük.

Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

 Az a személy, aki a tb-ellátásokról szóló törvény (Tbj.) szerint nem áll biztosítási jogviszonyban, továbbá egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás vehető igénybe Magyarországon, amelynek révén a társadalombiztosítás keretében többek között orvosi ellátás – transzplantációs várólistára való felvételt kivéve –, betegszállítás, támogatottan gyógyszer-, gyógyászati-segédeszköz és gyógyfürdőellátás nyújtható.

  Egészségügyi szolgáltatásra szóló megállapodás alapján az első 6 hónapban az érintett személy csak sürgősségi ellátásokra jogosult. Ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulékbefizetés 6 hónapra megtörténik, akkor a beteg jogosult a sürgősségi ellátáson túl egyéb a fentiekben ismertetett egészségügyi szolgáltatásra is. 

  Erre tekintettel a 217/1997. kormányrendeletbe bekerült az alábbi szabály:

„A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal

– a  megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjáig a  sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyításához igazolást állít ki,

– a tajt hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése hat hónapra megtörtént.

Külföldi, taj számmal rendelkező személy kötelezettsége

  A kormányrendelet kötelezettségeket ír elő a taj számmal rendelkező külföldi személy részére. Július 22-étől egy új szabály előírja, hogy a Tbj. szerint külföldinek minősülő, taj számmal rendelkező személy köteles 15 napon belül bejelenteni a  kormányhivatal részére az alábbi változásokat:

– a  természetes személyazonosító adataiban bekövetkező változást,

– a  lakóhelyére, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatokban és

– az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyának adataiban történt változást.

Üzemi baleset

  A Tbj. szerint 2015. július 1-je előtt többek között az a baleset nem minősült üzeminek, amely kizárólag a sérült ittassága miatt következett be. Idén július 1-jétől módosult ez a rendelkezés, amely szigorúbb szabályt vezetett be. Eszerint akkor nem minősül üzeminek a baleset, ha az részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi – igazolt – befolyásoltsága miatt következett be.

  Vagyis két jelentős változás lépett hatályba: az egyik, hogy már nem csak az alkoholos befolyásoltság, hanem a kábítószer általi befolyásoltság is kizáró oknak minősül, a másik, hogy nem kizárólag a sérült ittasságából kell a balesetnek bekövetkeznie, hanem elég, ha a baleset csak részben függ össze a sérült alkoholos befolyásoltságával.

  A kormányrendelet rögzíti, hogy az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság mikor tekinthető igazoltnak. Eszerint az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság akkor igazolt, ha a baleset kivizsgálásában, illetve a sérült ellátásában résztvevő, az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság vizsgálatára feljogosított szervnek a vizsgáló egyedi mérlegelése által nem befolyásolható módszerrel végrehajtott mérése ezt alátámasztotta.

  A kormányrendelet korábban tartalmazta, hogy halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén az üzemi baleset, illetve foglalkozási betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv dönt. Ez a rendelkezés július 22-én kikerült a jogszabályból. Ezt követően a táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia az üzemi baleset megtörténtét, illetve a foglalkozási betegség tényét.

Forrás: adozona.hu