Kiskereskedelmi üzleteket működtető vállalkozásnál a dolgozók az üzletek zárvatartása mellett vasárnap (december 27-én, illetve január 3-án) berendelhetők-e év végi leltározásra, s ha igen, milyen díjazásban, pótlékokban kell őket részesíteni? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária, az adozona.hu munkajogász ügyvédje válaszolt.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (Kertv.) alapján főszabály szerint vasárnap nem lehetnek nyitva az üzletek. A kivételeket a törvény taxatíve felsorolja – kezdte válaszát szakértőnk.

A törvény 4. § (4) bekezdése alapján kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni.

Mi minősül kiskereskedelmi tevékenységnek? A törvény 2. § 7. pontja meghatározza: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet.

A Kertv. 2. § 13. pontja szerint kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági  tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.

   Ez alapján a leltározás nem minősül kiskereskedelmi tevékenységnek, így zárvatartás mellett nincs kizáró oka a munkavégzésnek. A munka törvénykönyve (Mt.) 101. § (1) bekezdés i) pontja szerint a Kertv. hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál beosztható vasárnapra rendes munkaidő.

Arra nézve, hogy a dolgozók az alapbéren felül jogosultak-e 50 százalékos mértékű bérpótlékra a vasárnapi munkavégzésre tekintettel, abból kell kiindulni, hogy a pótlék milyen esetekben jár.

Akkor jogosult rá a munkavállaló, ha rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag több műszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben kerül sor, továbbá ha a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalóról van szó.

Azaz, ha az Mt. 101. §-ának bármely más esete alapján vasárnapi munkavégzés rendelhető el, a munkáltató nem köteles a vasárnapi pótlék megfizetésére. Sajnos a kérdésből ez nem derül ki.

Az alapszabály egyébként az, hogy a törvény a vasárnapi bérpótlékra való jogosultságot azon munkavállalók részére biztosítja, akik a munkáltatói munkaszervezés következtében végeznek munkát vasárnap rendes munkaidőben.  Ebből következően azok a munkavállalók, akiket a munkáltató olyan tevékenység keretében foglalkoztat, amely esetében a vasárnapi munkavégzés a körülményekből, a munkakör sajátosságából szinte magától értetődően következik, nem jogosultak pótlékra.

Forrás: adozona.hu