Kiegészítik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó alóli mentesülésének szabályait a 106. számú Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvénynek az szja-szabályokat érintő rendelkezései. Az Adózóna cikke.

A jelenleg hatályos szabályok szerint a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére az a nő jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de ez a jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, vagy a családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg [szja-törvény 29/D § (3) bekezdés]. 

Az elfogadott törvénymódosítás indokolása értelmében 2022. január 1-jétől a kedvezmény érvényesítésére való jogosultság szempontjából azt a gyermeket is figyelembe lehet majd venni, aki fogyatékossága miatt bentlakásos szociális intézményben él, feltéve, hogy az anya szülői felügyeleti joga fennáll, és megfelelően tartja is a kapcsolatot gyermekével.  

E szerint az szja-törvény 29/D paragrafusa a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  

„(3a) A (3) bekezdés 

  1. a) pontja szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után az anya családi pótlékra nem jogosult, de a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint e gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe kell venni, 
  2. b) pontja arra a gyermekre is irányadó, akire tekintettel az anya vagy a szociális intézmény vezetője családi pótlékra való jogosultsága már nem áll fenn, de legalább 12 éven keresztül e két személy valamelyike, vagy mindkettejük esetében összesen fennállt, feltéve, hogy a szociális intézmény vezetőjénél fennálló jogosultság időszaka alatt az 1. pontban foglaltak teljesültek”. 

A jogosultság egyéb feltételei változatlanok. Ezek közül fontos kiemelni, hogy az a nő, 

  • aki valamiért nem igényelte a családi pótlék folyósítását, holott arra jogosult lett volna, ezt az időszakot is beszámíthatja a jogosultságának meghatározásához; 
  • aki négy (vagy annál több) gyermeket nevel, de közülük négynél kevesebb vér szerinti, a többi a férjéé vagy az élettársáé, ha az utóbbiakat nem fogadta örökbe, nem tekinthető négy vagy több gyermeket nevelő anyának akkor sem, ha mindegyik után jogosult családi pótlékra. 

A kedvezményre jogosultság annak a hónapnak az első napján kezdődik, amely hónap bármely napján fennáll, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelynek az előbbiek szerint egyetlen napján sem áll fenn. Például, ha az anya öt gyermeket szült ugyan, de váláskor az apához kerül két 12. évét még be nem töltött gyermeke, akikre tekintettel megszűnt a családi pótlékra jogosultsága, a továbbiakban már nem számít jogosultnak. 

Ha a kedvezményre jogosultság az adóévben csak részben áll fenn, és a kedvezményre jogosult megszerzett, önálló tevékenységből származó, kedvezményre jogosító jövedelme a jogosultság időszakában másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni. 

A jogosult nő a kedvezményt az erről adott nyilatkozata alapján az adóelőleg megállapításánál és/vagy az adóbevallásában érvényesítheti [szja-törvény 29/D § (3)–(6) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy az adóelőleg megállapításánál a kedvezményre jogosító jövedelmet juttató kifizetőnek, munkáltatónak olyan adóelőleg-nyilatkozatot kell adni, amely tartalmazza a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét, a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, valamint a 29/D paragrafus (3), illetve (3a) bekezdése szerinti gyermekek nevét és adóazonosító jelét, vagy – ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg – természetes személyazonosító adatait. 

Változás 2022. január 1-jétől, hogy nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére, ha a magánszemély korábban már tett nyilatkozott, és a kedvezményre kizárólag a 29/D paragrafus (3) bekezdésének a) pontban nem említett gyermekre vagy olyan gyermekre tekintettel jogosult, aki után a családi pótlékra való jogosultsága – illetve a 29/D paragrafus (3a) bekezdése szerint a szociális intézmény vezetőjének vagy mindkettőjüknek összesen a családi pótlékra való jogosultsága – 12 éven keresztül fennállt. Ebben az esetben a munkáltató, rendszeres jövedelmet juttató kifizető a kedvezményt új nyilatkozat hiányában is érvényesíti [szja-törvény 48. § (3b) bekezdés].

Forrás: adozona.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!