A jogosultság alátámasztható akár a gyermek iskolalátogatási igazolásával is. Átmenetileg nem elérhető az Online számla tesztfelület. Az ado.hu cikke.

 Az Szja törvény 29/A. § (3) bekezdése értelmében a családi kedvezmény jogosultja az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa.

A családi pótlékra jogosultak körének meghatározásához a Cst. családi pótlékra vonatkozó rendelkezéseinek ismerete szükséges. Amennyiben a magánszemély nem kérte a családi pótlék folyósítását és nem biztos abban, hogy fennáll-e a jogosultsága a családi pótlékra, akkor célszerű felkeresni a lakóhelye szerinti fővárosi, megyei kormányhivatalt.

A családi kedvezmény érvényesítésének nem feltétele a családi pótlék folyósítása, tehát az a magánszemély is jogosultnak minősül, aki, bár a gyermekére tekintettel jogosult rá, de nem kéri, kérte a családi pótlék folyósítását.

Abban az esetben, ha a gyermek után családi pótlékot folyósítanak, illetve a gyermeket a családi pótlék megállapításakor figyelembe veszik, akkor ezzel a kedvezmény érvényesíthetőségét a magánszemély tudja igazolni.

De mi a teendő, ha a magánszemély a családi pótlék folyósítását nem igényelte, illetve az eltartottnak minősülő gyermeket a családi pótlék számításánál nem kérte figyelembe venni?

Ebben az esetben – függetlenül attól, hogy a gyermek kiskorú vagy nagykorú, ha a kedvezmény igénybevétele szempontjából figyelembe vehető eltartottként, kedvezményezett eltartottként – ez a tény bizonyítható például az adott időszakra vonatkozó iskolalátogatási igazolással.

Amennyiben a gyermek felsőoktatásban tanul, akkor elfogadható a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás.

A magánszemélynek az említett igazolásokat, dokumentumokat be kell szereznie, és az adóbevallásával együtt az elévülési időig megőriznie. Például a 2020. évre érvényesített kedvezménnyel kapcsolatos igazolásokat a bevallási évet követő ötödik év végéig, azaz 2026. december 31-éig kell megőrizni.

Ezeket az igazolásokat nem kell csatolni sem az adóelőleg-nyilatkozathoz, sem a bevalláshoz, azonban ellenőrzés során be kell mutatni.

Ez nem érinti a gépi interfészt, ami továbbra is használható.

A felfüggesztés miatt a gépi interfészen indított technikai érvénytelenítést nem lehet jóváhagyni, illetve jogosultság nem adható ki és nem vonható vissza, valamint a tesztrendszerben nem lehet regisztrálni.

A NAV-figyelőből kiderül az is, hogy kik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, miként támogatja az online hitelkérelmeket a NAV elektronikus keresetkimutatása. Szintén megismerheti az adóhatóság friss feketelistáit, és a legújabb adótraffipax-információkat.

Forrás: ado.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!