Irodai dolgozók védőszemüveg juttatásával kapcsolatos a kérdés: milyen feltételekkel lehet, vagy kell adni, milyen adminisztrációs feltételeket kell teljesíteni az adómentes juttatáshoz? – a kérdésre a munkajog.hu szakértője adott választ.

Ha a számítógépes munkahely, képernyő előtt végzett munka meghaladja a műszakonkénti 4 órát akkor képernyő előtti munkavégzésről beszélhetünk.

A képernyő előtti munkavégzés és a számítógépes munkahely, monitor előtti munkavégzés főbb kockázatai:

- Látásromlást előidéző tényezők

- Pszichés (mentális) tényezők

- Fizikai állapotromlást előidéző tényezők

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. paragrafusa előírja, hogy a fenti kockázatokat a munkáltatónak folyamatosan vizsgálnia kell, és ha szükséges, minél előbb be kell avatkoznia.

A munkáltató jogszabályi kötelezettsége, hogy foglalkozás-egészségügyi orvoshoz küldje a munkavállalót, és kezdeményezze a munkavállalón a szem és látásvizsgálat elvégzését:

- A számítógépes munkahely, képernyő előtti munkavégzés munkakör betöltése előtt,

- ezt követően legalább kétévenként,

- amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.

Képernyő előtt műszakonként legfeljebb 6 órát szabad dolgozni.

A munkaadó oldalán a fentiek szerinti minimálisan szükséges szemüveg juttatása a Tao. törvény 3. számú melléklet B) részének 3. pontja alapján - mint a vele munkaviszonyban álló magánszemély részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként számolható el. Továbbá, mivel a minimálisan szükséges szemüveg jogszabály által előírt védőeszköznek, egészségvédelmi eszköznek minősül, az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.8. alpontja alapján adómentes juttatásnak minősül.

A juttatás adómentességének feltétele, hogy munkavállalónként a fentiekben említett, képernyő előtti éleslátáshoz minimálisan szükséges szemüveget juttassák a munkavállaló számára. A juttatás nem terjedhet túl ezen a minimális követelményen.

Forrás: munkajog.hu