A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írja: elismerik és támogatják az elhivatottságból és emberszeretetből végzett önkéntes tevékenységet, de azért összegyűjtötték, milyen esetben kötelezhető a pedagógus nyári munkára, jellemzően táboroztatásra. Szűcs Tamás, a szervezet elnöke a Magyar Hangnak elmondta: a hozzájuk érkezett visszajelzések alapján számos iskolában az a látszat keletkezett, hogy a pedagógusoknak 25 ezer forintos étkezési utalvány fejében kötelező lenne részt venni a napközis Erzsébet-táborok lebonyolításában, ez azonban a jogszabályok szerint csakis önkéntes lehetőség lehet a közalkalmazottak számra. A Magyar Hang cikke.

A koronavírus miatt otthon töltött hónapok után ebben az évben még központibb kérdés lehet a gyerekek nyári táboroztatása, mint egyébként: a tanévnek vége, az iskolák június 26-ig biztosítanak gyerekfelügyeletet, sok szülő viszont kénytelen volt teljesen vagy nagy részben elhasználni az éves szabadságát a karantén ideje alatt – gyakran azért, mert otthon kellett maradnia iskolás korú gyermekével. Nekik különösen fontos lehet a nyári tábor lehetősége.

A kormány június 16-tól oldotta fel a táborok szervezésére vonatkozó korlátozást. Mostanra pedig vége a veszélyhelyzetnek, így a korlátozások nagy részének is. Ez viszont azt is jelenti, hogy most már nem lehet a járványhelyzetre hivatkozással eltérni a Munka törvénykönyvétől, és ez a pedagógusok foglalkoztatására is igaz – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Idén a szakszervezet tapasztalatai szerint több napközis – tehát nem bentlakásos – Erzsébet-tábort szerveznek, mint más években. Ez előnyös lehet, hiszen többek számára elérhető a nyári tábor, főleg, ha ahhoz utazni sem kell, mert helyben van. A PDSZ-hez viszont számos olyan jelzés fut be már másfél-két hónapja, hogy az iskolák azt közölték a pedagógusokkal: 25 ezer forintos étkezési utalvány fejében részt kell venniük a napközis Erzsébet-tábor lebonyolításában.

A PDSZ felhívta a figyelmet: hiába szervez az iskola területén vagy azon kívül alapítvány, egyesület vagy cég nyári foglalkozásokat vagy tábort, akár például Erzsébet tábort is, a táboroztatásban részvételre a közalkalmazott pedagógus nem kötelezhető, ez csak önkéntes alapú lehet, akár bérezéssel történik, akár önkéntes munkával. Az egyházi és magánintézményben munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók – évente legfeljebb 44 munkanapra – átirányíthatóak ilyen jellegű munkavégzésre, ezért viszont munkabér vagy plusz szabadidő jár.

– Bár sok pedagógus elhivatottságból vállal ilyen feladatot, ami támogatandó és elismerésre méltó, kötelezni azonban semmiképpen nem lehet a tanárokat erre – mondta a Magyar Hangnak Szűcs Tamás. A PDSZ elnöke szerint sok jelzés érkezett a szakszervezethez azzal kapcsolatban, hogy egyfajta burkolt nyomásgyakorlás valósult meg a közelmúltban: általában szóban, ritkábban írásban közölték az intézményvezetők a pedagógusokkal – a tankerületre hivatkozva – hogy részt kell venniük a tábor lebonyolításában. „Akik önként, a szakma és a gyerekek szeretete miatt vállalják ezt a munkát, azok bónuszként fogják fel a 25 ezer forintos utalványt. De hozzá kell tenni, hogy ha a szabadság alatt végzett munkáért járó munkabért kapnák meg a pedagógusok a táboroztatásért, az ennek az összegnek a többszöröse lenne” – hívta fel a figyelmet Szűcs Tamás. A PDSZ már jelezte ezt a Klebelsberg Központnak, az elnök elmondása szerint régóta egyeztetnek a témában.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint érthető, ha a szülők újra munkába szeretnének állni, miközben gyermekeiket is biztos helyen tudják, és azt is meg lehet érteni, ha a gyerekek a bezártság után társaságban szeretnék tölteni a vakációt. A szakszervezet viszont arra hívta fel a figyelmet: ezeket a fontos feladatokat nem a pedagógusok ingyenmunkájával kell megoldani. A PDSZ szerint az állam feladata, hogy minél jobban kivegye a részét a probléma megoldásából.

Maga az iskola is szervezhet nyári programokat diákjainak, pláne, ha ez rendszeres, és része az iskola pedagógiai programjának, valamint, ha a fenntartó is jóváhagyta. Ezt azonban a PDSZ szerint a tantestületnek meg kell szavaznia, és ilyenkor is be kell tartani a bérezésre vonatkozó szabályokat.

A pedagógus berendelhető az iskolába nyáron természetesen olyan feladatokra is, mint a bizonyítványok összeolvasása vagy más intézményi adminisztráció, erre viszont a munkaidő-beosztásra vonatkozó jogszabályok érvényesek: hiába nem gyakorlat ez a PDSZ szerint a magyar iskolákban, a munkaidő-beosztást egy héttel előre közölnie kell a munkaadónak, ezt a munkavégzés előtt négy nappal még módosíthatja. Amennyiben az intézményvezető nem rendelkezik egy héttel előre írásban a munkaidő-beosztásról, vagy a munkavégzés előtt négy napon belül módosítja, a pedagógust megilleti a rendkívüli munkaidőre járó illetmény és bérpótlék. A munkaadó a már kiadott vagy szóban közölt szabadságon sem változtathat.

Forrás: Magyar Hang

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ