Mikor érdemes benyújtani a nyugdíj megállapítása iránti kérelmet? Közalkalmazottként dolgozó olvasónknak ez okozott fejtörést. A kérdésre Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt az Adózóna oldalán.

A kérdés részletesen így hangzik: közalkalmazott 2020. október 10-én lesz 64,5 éves. Ettől az időponttól indul 8 hónap felmondási ideje 2021. június 10-éig. Ettől az időponttól lehet nyugdíjas. Célszerű-e megfontolni, hogy a nyugdíj megállapításának napját 2020 decemberére eső kezdőnappal kérje, így a kedvező idei valorizációs szorzók alkalmazásával állapítanák meg a nyugdíját? A nyugdíjtörvény rendelkezése miatt nyugdíját szüneteltetnék, amíg tartana a közalkalmazotti jogviszonya. Ebben az esetben a teljes felmondási idő szolgálati időnek minősül? Amennyiben ez a megoldás kivitelezhető és kedvezőbb nyugdíjat eredményez, melyik hónapban kell benyújtani a nyugdíjazási kérelmet?

A nyugdíj megállapításának nem feltétele, hogy az érintett személy közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre kerüljön, ezért a megkeresése szerinti esetben az érintett személy részére elvileg már 2020. októbertől – nyugdíjkorhatára betöltése –, vagy decembertől is megállapításra kerülhetne az öregségi nyugdíj. Ebben az esetben azonban a nyugdíj folyósítása a közalkalmazotti jogviszony idejére szüneteltetésre kerülne. Abban az esetben viszont, ha az érintett személy csupán a felmondási idő végét követően kéri a nyugdíj megállapítását, úgy a felmondási idő teljes időtartamával tovább növeli a szolgálati idejét, továbbá mivel 2020. októberben betölti a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát és nyugdíj megállapítása nélkül tovább dolgozik, ezért a plusz szolgálati idő mellett, 2020. októbertől 2021. júniusig minden további 30 nap szolgálati idő után további 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre is jogosultságot fog szerezni (legalább 5 × 0,5 százalék).

A nyugdíj megállapítására irányuló igénybejelentést legkorábban a nyugdíj kezdő időpontjának napján, vagy azon a héten célszerű benyújtani, amikortól kéri a megállapítást. Ha ez 2021. június 10-e, akkor a június 10-i héten kellene benyújtani, annál korábban felesleges, hiszen azt megelőzően nem is állnak rendelkezésre a megállapításhoz szükséges adatok.

Mivel a nyugdíj megállapítását – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – hat hónapra visszamenőlegesen is lehet kérni, ezért a 2021. évi valorizációs szorzók ismeretében (ezek általában március hónap közepén kerülnek kihirdetésre) még utólag is kérheti a nyugdíj esetleges 2020. decemberétől történő megállapítását, így mérlegelheti majd, hogy melyik kezdő időpont eredményez magasabb kezdő nyugdíjat.

Forrás: adozona.hu

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ