Közzétette honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, lakcímét adószámát, természetes személy esetében az adóazonosító jelet, akiknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be foglalkoztatottaik munkaviszonyát.

A NAV közzéteszi a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is. Az adóhatóság két év elteltével törli a listáról az érintett adózók adatait, kivéve, ha a jogsértést ismételten elkövették.

A bejelentés nélkül alkalmazottat foglalkoztatók listája itt található. A táblázatban 5371 mulasztó foglalkoztató szerepel.

Ismételt mulasztásnak számít, ha a közzétett és az előző mulasztás jogerőssé és végrehajthatóvá válása között nem telt el két év, az érintettek a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók feketelistájára kerülnek.

A nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók listája itt található, amelyen 406 foglalkoztató van.

Forrás: adozona.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ