A veszélyhelyzet idején sok munkavállaló próbál élni a módosított 105/2020. kormányrendelet biztosította bértámogatás lehetőségével. A számolás azonban nem mindig egyértelmű. Olvasónk is elbizonytalanodott és szakértőnkhöz fordult. Horváthné Szabó Beáta adószakértő segített a számpéldán keresztül feltett kérdés megoldásában, megválaszolásában. Az Adózóna cikke.

A kérdés részletesen így hangzik: az állam által átvállalt bértámogatás kiszámításában kérném a segítségüket. Én így számolnék.

Például bruttó 330 000 forint/hó, munkaidő 8 óra/nap esetén 

♦ bruttó bér: 330 000 forint/hó,
♦ nettó bér: 219 450 forint/hó (330 000 × 66,5%).

4 óra/nap munkaidővel:

♦ bruttó bér: 165 000 forint/hó,
♦ nettó bér: 109 725 forint/hó (165 000 × 66,5%),
♦ nettó bér különbözete: 219 450 - 109 725 = 109 725 forint,
♦ állam átvállal: 75 000 forint,
♦ munkáltató: 34 725 forint.
♦ összesen: 109 725 forint,
♦ munkáltató fizet nettóban: 109 725 + 34 725 = 144 450,
♦ bruttóban: 144 450 / 66,5% = 217 218 forint. Ez után a munkáltatónak és a munkavállalónak meg kell fizetni a járulékokat és a munkavállalónak a személyi jövedelemadót.

Munkavállaló nettóban kap:

♦ munkáltatótól: 144 450 forint,
♦ államtól: 75 000 forint,
♦ összesen: 219 450 forint.

Véleményüket kérem, hogy jól értelmezem-e a bértámogatás mértékét! SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

A számítást leellenőriztem és alapvetően egyetértek Önnel, azzal a különbséggel, hogy a bértámogatás összege 50 százalékos munkaidő-csökkenést figyelembe véve 74 946 forint. Amennyiben az a munkáltató célja, hogy a munkavállaló korábbi nettó jövedelme a támogatás ideje alatt ne sérüljön, akkor 34 779 forint nettó fejlesztési időre járó alapbért kell fizetnie, mely bruttó 52 299 forint. Ennek következtében a munkáltató által fizetendő bruttó bér 165 000 + 52 299 = 217 299 forint. A munkáltatótól nettóban 144 504 forintot, és az államtól 74 946 forintot kap a munkavállaló.

A módosított a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet [a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. § (1a) bekezdése szerint, ha a csökkentett munkaidő az eredeti munkaidő felét nem haladja meg akkor a munkaadó és a munkavállaló megállapodhatnak egyéni fejlesztési időben, mely nem kötelező. A 4 óra ugyan nem haladja meg a 8 óra felét, ennek ellenére úgy értem, hogy Önök vállalják, hogy fizetnek annyi bért a fejlesztési időre, hogy a nettó alapbér a támogatással együtt elérje az eredeti összeget.

Forrás: Adózóna

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ