2020. március 31-ével jogszabályi változás folytán megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. A közigazgatási perekben 2020. április 1-jétől elsőfokon nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el regionális illetékességgel, olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján.

A NAV döntései elleni kereseteket 2020. március 31-éig még a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknak, 2020. április 1-jétől viszont már az adott ügyben illetékességgel rendelkező törvényszéknek címezve lehet előterjeszteni.

A 2020. április 1-jétől eljáró bíróságok illetékességét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény szabályozza.

E törvény 21. § (6) bekezdése szerint a közigazgatási jogvitákban a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek a törvényben meghatározott illetékességi területtel járnak el. Ezek a Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, a Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék.

A törvényszékek illetékességi területét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A fenti változás miatt a NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására rendszeresített (NAVKPER2) űrlapot is frissítik, az űrlap újabb verziója 2020. április 1-jén 00.00 órától érhető el. Ezt követően a régi verziójú űrlap nem használható.

A NAVKPER2 nyomtatvány és kitöltési útmutatója ITT érhető el.

Az űrlapot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsz tv.) valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával ügyfélkapun, cégkapun és hivatali kapun keresztül lehet benyújtani.

A teljes NAV-tájékoztató ITT érhető el.

Forrás: Adózóna

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ