A munkából kieső dolgozók helyzetének tisztázására egyeztetést javasolnak a szakszervezetek – írja a Népszava.

Egyeztetést javasolnak a hazai szakszervezeti szövetségek a munkáltatók és a dolgozók képviselői között, mert a munkajogi szabályok nem mindig rendezik elég pontosan a koronavírus járvány miatt munkából kieső dolgozók helyzetét – tájékoztatta lapunkat Szabó Imre Szilárd munkajogász.

A Munkástanácsok titkárságvezetője kiemelte, hogy az érdekvédelmi szervezetek szerint az egészségbiztosítási törvény, illetve a járványok megelőzéséről szóló rendelet alapján táppénz járhat a karanténba került munkavállalóknak akkor is, ha közegészségügyi rendelkezés alapján otthon kell maradniuk. A szakszervezetek állásfoglalása azt is tartalmazza, hogy ha az adott munkáltató nem szó szerint vett „elháríthatatlan külső” kényszerből (állami, közegészségügyi intézkedés), hanem például megelőző jelleggel, saját döntése alapján függeszti fel a munkavégzést, akkor az állásidő szabályai szerint a munkavállalóknak alapbért kell fizetnie.

A vitatható helyzetek egyértelmű rendezését segíti, ha munkáltatói rendelkezés, vagy kollektív megállapodás születik a munkából kieső dolgozók helyzetének tisztázására – indokolta a konföderációk állásfoglalását a munkajogász.

A Népszava információi szerint

a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke közben kezdeményezte, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) március 19-re összehívott ülésén tárgyaljanak egy olyan állásfoglalásról is, amely a munkáltatók és a kormány véleményét is tartalmazza. Kordás László úgy látja, számtalan későbbi jogvitát meg lehetne előzni egy ilyen egységes értelmezés megfogalmazásával.

Forrás: Népszava

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ