A munkavállaló munkaviszonya idén január 31-én megszűnt, majd február 1-jén két munkáltatónál munkaviszonyt létesített, majd beteg lett, és táppénzen van. Jár-e táppénz mind a két munkahelyéről, ha erről orvosi igazolása van? Kell-e az orvost tájékoztatni, hogy két munkahelyen is biztosított, az orvosnak valóban két igazolást kell kiállítania (a munkaviszonyokra tekintettel)? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Radics Zsuzsanna tb-szakértő válaszolt.

 Az 1997. évi LXXXIII. törvény 43. paragrafus (2) bekezdése alapján, egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

Továbbá a fenti törvény végrehajtási rendelete szerint, a táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. kormányrendelet rendelkezései szerint kiállított eredeti orvosi igazolással (a kórházi (klinikai) ápolást, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással) kell igazolni.

Azaz, ha az orvos mindkét munkaviszonyban megállapítja a – nem nyugdíjas – munkavállaló keresőképtelenségét, és erről két eredeti orvosi igazolást állít ki, akkor mindkét munkaviszonyban jár a táppénz.

Forrás: Adózóna

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ