A rövid válasz: igen. De azért felmerülnek kérdések. „Munkavállalónk 2019. december 4. óta áll munkaviszonyban, 6 hónapos próbaidővel. Négy nap után munkahelyi baleset érte, azóta sem dolgozik. Szeretnénk felmondani neki. Azonnali hatályú felmondással próbaidő alatt megtehetjük-e ezt?” – kérdezte az Adózóna egyik olvasója.

Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd szerint a próbaidő a tartós jogviszony létesítését segítő jogi megoldás, így fogalmilag kizárt a felmondási tilalmak és korlátozások figyelembevétele. Azaz

nem akadályozza a munkaviszony próbaidő alatti azonnali hatályú felmondását a munkavállaló várandóssága vagy a keresőképtelensége sem. A munkaviszony a közlés napjával megszűnik, tehát a táppénzes időszakkal nem tolódik ki a megszüntetés napja.

Azonban – teszi hozzá a jogász –

ha a munkaviszony megszüntetésének kifejezett mögöttes indoka a keresőképtelenség, azzal a munkáltató megsérti a diszkrimináció tilalmát.

Hasonló a helyzet, ha a munkavállaló szexuális zaklatást elutasító magatartására történő válaszadásként kerül sor a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásra. A bizonyítás, illetve diszkrimináció esetén a valószínűsítés súlyos terhe ilyen esetekben a munkavállalón van – fogalmaz a szakértő.

Az ügyvéd arra is felhívja a figyelmet: a próbaidő tartama csak kollektív szerződés rendelkezése alapján lehet hat hónap, anélkül csak három hónap után jár le.

Forrás: HVG

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ