Három kft. tulajdonosa mindhárom kft.-ben ügyvezető is. Ebből egy kft. egyszemélyes. Az egyik kft.-ben 8 órás munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, a másik két kft.-ben társas vállalkozás tagjaként van bejelentve és nyilatkozik, hogy az egyik kft.-ben megfizeti a járulékot. Ebben a két kft.-ben nem vesz fel tagi jövedelmet. Most alapított egy bt.-t, amelyben beltag és főállású katásként biztosított lesz. Kérdésem: a katás bt.-nél fizeti az 50 ezer Ft/hó katát, csökkentheti-e a 8 órás munkaviszonyt, így a másik két kft.-ben továbbra sem kell fizetnie járulékot, ha nem vesz fel jövedelmet? Ha a társasági szerződés nem tartalmazza, hogy az ügyvezetők a feladataikat munkaviszony keretében végzik, csak a taggyűlési jegyzőkönyv (kétszemélyes kft.), akkor is lehet munkaviszonyt létesíteni? Olvasói kérdésre Széles Imre társadalombiztosítási szakértő válaszolt.

 Kezdjük a jelenlegi helyzettel: az említett tulajdonos tag „A” kft.-ben heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, míg „B” és „C” kft.-ben társas vállalkozó. Ezekben azonban nincs minimális adó- és járulékfizetési kötelezettsége heti 36 órát elérő munkaviszonyára tekintettel. Ezen túlmenően „D” betéti társaságban kisadózó, ahol nem főállásúnak minősül és havi 25 ezer forintos kata terheli.

Ezt követően lássuk, mi történik, ha az „A” kft.-ben munkaviszonyában heti 36 óránál rövidebb munkaidőben dolgozik?

Ebben az esetben a „B” és „C” kft. valamelyikében eleget kell tennie a minimális járulékfizetési kötelezettségének, míg a másik cégben csak a tényleges tagi jövedelme után fizeti meg a járulékokat.

A betéti társaságban viszont továbbra is nem főállású kisadózónak minősül társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel. A kisadózásról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2. § 8. pontjának g) pontja értelmében ugyanis nem főállású az a kisadózó sem, aki a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül.

Forrás: adozona.hu

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ