Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő a HVG-ben.

A probléma alapja, hogy az szja törvény a négygyerekes anyákat kötelezi arra, hogy nekik kell utólag a bevallásban havonta kigyűjteni az éves jövedelmeikből – szükség szerint arányosítva – a kedvezmény alapját.

Az Szja-törvény 29/D. § (6) bekezdése ugyanis a négygyerekes anyák kötelezettségévé teszi, hogy amennyiben nem áll fenn a jogosultságuk egész évben, akkor az szja-bevallásukban nekik kell kigyűjteniük az éves adatokból a jogosultsági hónapokra eső jövedelmeket. További adminisztrációs teher, hogy ha az anyának a kedvezményre jogosultsága nem áll fenn az egész adóévben, és az önálló tevékenységből származó kedvezményre jogosító jövedelme több hónapot érint, akkor ennek a jövedelemnek a hónapokkal arányos részét kell figyelembe venni (29/D.§ (5) bekezdés).

„Elképesztő jogalkotói baki”

Ugyanakkor a jogszabály nem rendelkezik arról, hogy ezt az arányosítást kinek kellene elvégezni. Ennek hiányában a (6) bekezdés szerint ez az adminisztrációs teher is a négygyerekes anyán marad – vonta le a következtetést Angyal József.

A jogalkotó ezzel az adószakértő szerint olyan kötelezettséget ró a négygyerekes anyákra, melynek nincsenek törvényi alapja. Nem áll ugyanis az anya rendelkezésére olyan nyilvántartás, amely tartalmazná a kedvezmény alapját havi bontásban.

Ez a törvényi rendelkezés így ellentétes az Air. 98.§ (2) bekezdésével, mely szerint „nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő”. Angyal szerint ez „egészen elképesztő jogalkotói baki”, ugyanis az adóhatóságnak a havi 08-as bevallások révén rendelkezésére állnak a kedvezmény alapját képező adatok havi bontásban. Ugyanakkor a NAV azért nem tudja majd szolgáltatni a havi adatokat, mert a jogalkotó elrontotta a 08-as adatszolgáltatási kötelezettség előírását is.

Az adószakértő szerint a helyes megoldás az lett volna, ha a négygyerekes anyák lehetséges kedvezmény alapját egy összesítő sor tartalmazná. A NAV-nak a bevallás tervezetében ezt az összesen sort kellene havi bontásban megadnia. Ennek megnevezése: „A tárgyhónapban az adóbevallásban figyelembe vehető négygyerekes kedvezmény alapja.” Ekkor elég lenne a négygyerekes anyáknak csak azt megjelölniük a bevallásban, hogy mely hónapokban voltak jogosultak a kedvezményre.

Forrás: HVG

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ