Visszatarthatja-e a munkáltató a munkavállaló kilépőpapírjait, mert az felmondott a tanulmányi szerződés lejárta előtt? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az adozona.hu oldalán.

Munkaviszonyomat a tanulmányi szerződés lejártát megelőzően, munkavállalói rendes felmondással megszüntettem. A munkáltató felém egy, a vezető által aláírt levél formájában közölte (a felmondást követő 11. napon kaptam kézhez), hogy a 600 ezer forintos tartozást egyösszegben fizessem be az utolsó munkában töltött napomig (tehát ezt 19 nappal előtte tudtam meg, hogy pontosan mennyit és mikorra kell fizetnem). A kérdésem: amennyiben a határidőig nem teszek eleget a fizetési felszólításnak, a munkáltató visszatarthatja-e a kilépőpapírjaimat? Ha nem, és ők erre hivatkozva akarják behajtani a tartozást az általuk megjelölt időpontig, mit tehetek, mire hivatkozhatok? Ennyit nem tudok egyszerre, ilyen rövid idő alatt kifizetni. Erre hivatkozva, ha a kilépőpapírjaimat nem is tartják vissza, bíróságra vihetik az ügyet? A tanulmányi szerződésben pontos információ nem szerepel arra vonatkozóan, milyen határidővel kell megfizetnem ezt a munkáltató részére. Kérdésem lenne még, hogy az egyösszegű kifizetést elkerülendő, van-e rá más megoldás, minthogy én a munkáltatónak könyörögjek a részletfizetési lehetőség iránt?

Nem létezik olyan indok, melyre tekintettel a munkáltató visszatarthatná a kilépő papírjait. A munka törvénykönyve (Mt.) 80. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon kell kifizetni a munkavállaló munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Ezen kötelezettségének abban az esetben is eleget kell tennie, ha megítélése szerint a munkavállaló tartozik felé, kárt okozott részére stb. Az egyes igényeket ugyanis külön kell kezelni.

Ha a munkáltató figyelmen kívül hagyja a fentieket, abban az esetben érdemes a munkaügyi hatósághoz fordulni (a munkaügyi bíróság is megoldás, ha azonban „csak” ez lenne a per tárgya, abban az esetben a hatóságot javaslom).

Kérelmezhet részletfizetést, illetve fizetési halasztást, ha azonban a munkáltató nem biztosítja ennek a lehetőségét és Ön nem teljesít, abban az esetben a munkáltató fordulhat munkaügyi bírósághoz. Ha a követelés megalapozott, akkor Önnek másra nincs lehetősége.

Ugyanakkor, ha elismeri a követelés jogszerűségét és hajlandó a teljesítésre, a munkáltató csekély eséllyel fordul bírósághoz (mire lezárulna a per, az összeg jelentős részét / egészét visszafizetné).

Forrás: Adózóna

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!