A munkavállalókról rengeteg személyes adatot kezel a munkáltató, azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a munkaviszonnyal összefüggésben nem csak a munkáltató kezel személyes adatokat, de példának okán az üzemorvos is, akinél munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése céljából jelenik meg a munkavállaló – írja az uzemiszemle.blog.hu.

A munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzését követően az üzemorvosnak kötelessége kitölteni szabályszerűen a munkavállaló „egészségügyi törzslapját”, azonban gyakori problémaként merül fel, hogy a munkavállaló az üzemorvos által felvett egészségügyi adatokat tartalmazó „egészségügyi törzslap” másolatát nem adja ki a munkavállalónak, ezért a munkavállaló nem tudja azt nyomon követni, hogy róla milyen adatok, információk kerültek feljegyzésre és milyen korábbi orvosi iratokat adott át egészségi állapotával kapcsolatosan az üzemorvosnak, holott a munkavállalónak aláírásával kell igazolnia, hogy eltitkolt betegsége nincsen.

Az egészségügyi törzslap másolatának kikérése már az alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg hasznos lehet, különösen akkor, ha korábbi megbetegedésünkkel, egészségi állapotunkkal kapcsolatosan osztunk meg információkat az üzemorvossal, hiszen ebben az esetben nem mindegy mit írunk alá, ha az aláírt dokumentum adattartalmát nem tudjuk ellenőrizni.

A munkavállalónak minden esetben joga van személyes adatairól másolatot kérni nem csak a munkáltatótól, de az üzemorvostól is, mely kérelmet sem a munkáltató, sem az üzemorvos nem tagadhat meg!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkavállaló bármikor kérheti (akár szóban, akár írásban, akár e-mail útján) az adatkezelőtől, hogy a róla felvett személyes adatok másolatát adja ki.

Mit jelent ez az üzemorvosnál?

A munkavállalónak joga van ahhoz, hogy a munkaalkalmassági vizsgálat elvégzését követően az egészségügyi törzslapjáról másolatot kérjen az üzemorvostól. Ez a jog az üzemorvosi vizsgálat elvégzését követően is bármikor gyakorolható, az üzemorvosnak a munkavállaló kérelmét teljesítenie kell!

A kérelem bármilyen formában megtehető, e-mailen, szóban, írásban egyaránt. Az üzemorvosnak a lehető legrövidebb időn belül teljesítenie kell a kérelmet, ez a jog ingyenesen gyakorolható! A jog gyakorlásáért senkit nem érhet hátrány!

Hasznos tippek!

Ø Mindig ellenőrizze a kitöltött egészségügyi törzslapot mielőtt aláírja!

Ø Kérje el az egészségügyi törzslap másolatát közvetlenül már az alkalmassági vizsgálat után, illetve minden alkalmassági vizsgálat alkalmával!

Ø Amennyiben orvosi iratot ad át az üzemorvosnak, azt vetesse át, vagy egyéb módon rögzítsék az átvételét!

Hova fordulhat, ha kérelmét nem teljesítik?

Ha a kérelmét nem teljesítik, Önnek joga van bármikor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnia az ügy kivizsgálása érdekében, ahol a Hatóság kötelezheti az adatkezelőt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának kiadására.

A bejelentés megtételét megelőzően célszerű lehet jogi szakértővel is egyeztetni, ha segítségre van szüksége a kérelme összeállításához. A szakszervezet mindig jó kiindulási alap.

Forrás: uzemiszemle.blog

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ