Külföldi nyugdíjban részesülő munkavállaló bérét terhelik-e tb-kötelezettségek? Korkedvezményes nyugdíjas főállású vagy kiegészítő tevékenységű katásnak minősül? Olvasói kérdésekre Széles Imre társadalombiztosítási szakértő válaszolt az adozona.hu oldalán.

Kérdés: Határozatlan idejű munkaszerződést szeretnénk kötni egy 69 éves, magyarországi lakcímmel, magyar adó- és TAJ kártyával rendelkező nyugdíjas személlyel. Nyugdíját Romániából kapja, rendelkezik a román nyugdíjpénztár által 2011-ben kiállított határozattal „az elvégzett munka utáni és az öregségi nyugdíj megítélésére vonatkozóan (Nyugdíjkódja: N10)”. Kérdésem, hogy alkalmazhatjuk őt csak a százalék szja levonásával, járulékok levonása és a szociális hozzájárulási adó fizetése nélkül? Vonatkozik rá, hogy nem kell a T1041 bejelentőlapon bejelenteni? Esetleg milyen dokumentumokra van még szükség, illetve milyen teendő van még az alkalmazásakor (a társadalombiztosítás terén)?

A munka törvénykönyve (Mt.) szerinti munkaviszonyban álló dolgozó abban az esetben mentes a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben sajátjogú nyugdíjas.

Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) 4. § f) pontja értelmében sajátjogú nyugdíjasnak minősül az a személy, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával sajátjogú öregségi nyugdíjban részesül. A kérdésben foglaltak szerint az említett munkavállaló Romániában (amely EGT állam) öregségi nyugdíjban részesül, ami azt jelenti, hogy a Tbj. alkalmazásában is sajátjogú nyugdíjas.

Így munkabére mentes a társadalombiztosítással összefüggő terhek alól, azt mindössze személyi jövedelemadó terheli.

Jogviszonyát – mivel nem jár biztosítással – a T1041-es nyomtatványon nem szükséges bejelenteni.

Kérdés: Korkedvezményes nyugdíjas „katás” egyéni vállalkozást létesít, még nem töltötte be az irányadó nyugdíjkorhatárt. Főállású kell legyen, avagy sem?

Ha hölgyről van szó, aki 40 év jogosultsági ideje alapján vált nyugdíjassá, akkor ő kisadózóként – korától függetlenül – nem főállású.

Ellenben, ha nem nyugdíjas, hanem korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy kerül kisadózóként bejelentésre, akkor főállású (biztosított) kisadózónak minősül.

Forrás: adozona.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ