Az év végén sokaknak marad fizetett szabadnapja, melyet már nem tudnak kivenni, ezért akad bizonytalanság: vajon át lehet vinni őket a következő évre, esetleg kérhetjük a munkáltatót, hogy fizesse ki nekünk ezeket a napokat? A Pénzcentrum utánajárt ezeknek a kérdéseknek munkaügyi jogász segítségével, majd megkérdeztük a legnagyobb magyarországi foglalkoztatókat, náluk mi a helyzet?

Közeledik az év vége, és ilyenkor sokan az idő rövidsége, vagy  a munka felhalmozódása miatt már nem tudják már kivenni a "bentmaradó" szabadságainkat, a cégek viszont sok esetben nem szokták engedni, hogy a munkavállalók átvigyék azokat a következő évre. Utánajártunk, egészen pontosan mint mond a törvény, és megkérdeztük a cégeket, ők hogyan alkalmazzák azt, náluk mi a gyakorlat.

A törvény az törvény

A Munka Törvénykönyve szerinti főszabály az, hogy a szabadság kiadásának joga és kötelessége a munkáltatóé. A szabadság kiadásának munkáltatót megillető jogosultsága azonban nem korlátlan, miután a munkavállalót előzetesen meg kell hallgatnia. Továbbá a szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak tartama legalább összefüggő 14 napot (nem munkanapot) elérjen. Ugyancsak a munkavállaló szabadság kiadására vonatkozó korlátozását jelenti, hogy a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal, tehát több mint két héttel előbb közölnie kell - tájékoztatta a Pénzcentrumot Dr. Bergendi-Rácz Diána ügyvéd, európai és nemzetközi üzleti szakjogász

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Ez alól természetesen van kivétel.

  • A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
  • A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az esedékességének évében kiadni, az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. Itt kell kitérni arra, hogy mit is jelent az esedékesség éve kifejezés. Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot. Tehát az 5. munkanapon felül megmaradt munkanapok sajnos elvesznek. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy 2020. január 08. napjáig számolhatunk az így kiadható szabadságunkkal. Az ez feletti részben esetlegesen megmaradt tavalyi szabadságaink tehát elvesznek.
  • A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén
  1.      a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
           b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
         c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

Kérdésként merül fel, hogy milyen esetben váltható pénzre a ki nem vett szabadság? Ez egy esetben lehetséges: a munkaviszony megszűnésekor. Amennyiben a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani - mondta el a szakember.

Arra a kérdésre, hogy egészen pontosan mennyi pénz jár a ki nem vett szabadnapokért, az ado.hu oldalon találunk válszt: a szabadság idejére a munkavállalót távolléti díja illeti meg. Ezért a pénzbeli megváltás is úgy történik, hogy minden egyes fel nem használt szabadság napra a munkavállaló szerződés szerinti napi munkaidejének megfelelő mértékű távolléti díj jár. A távolléti díj részét képezi az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, továbbá valamennyi a törvény alapján kötelezően biztosítandó bérpótlék helyett fizetett átalány, az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (az irányadó időszakra) kifizetett teljesítménybér és egyes bérpótlékok.

Megkrdeztünk a legtöbb embert foglalkoztató hazai vállalatok közül párat, náluk milyen szabályok vonatkoznak a ki nem vet szabadnapokra.

OTP

Az OTP Bank gyakorlata megfelel a hatályos Munka Törvénykönyvének, így a ki nem adott - időarányos - szabadság pénzbeli megváltására kizárólag a munkaviszony megszűnésekor van lehetőség. Az Mt. lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése alapján a kor szerint járó pótszabadságot a bank az esedékességének évét követő év végéig adja ki. Kollektív Szerződésünk alapján a munkáltató - kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén - a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig adhatja ki. Mivel a szabadság a munkavállalók regenerálódásának fontos eszköze, így az OTP Banknak nem is célja, hogy pénzben váltsa meg a munkavállalók pihenésre fordítható idejét. Ennek érdekében kiemelten kezeljük annak betartását is, hogy a munkavállalók lehetőleg - legalább - két hét szabadságot egybefüggően vegyenek ki.

Telenor

A törvény értelmében a szabadság pénzbeli megváltására nincs lehetőség, csak a munkaviszony megszűnésekor. A szabadságot a jogosultság évében ki kell adni, csak néhány különleges esetben lehet azt átvinni a következő évre. (Például az utolsó negyedévben belépők esetén a következő év március 31-ig vehető ki a szabadság; illetve maximum 5 nap átvihető, amennyiben a tárgyévben kezdik meg a szabadságot és megszakítás nélkül folytatják a következő évben). A Telenor számára fontos, hogy a munkavállalóink éljenek a pihenés, feltöltődés lehetőségével, ennek érdekében folyamatosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy használják ki a rendelkezésre álló szabadságukat, valamint lehetőséget biztosítunk arra, hogy annak időpontját maguk válasszák meg.

BKV Zrt.

Fő szabályként a szabadságot lehetőleg az esedékesség évében kell kiadni (kivétel: az életkor alapján járó pótszabadság, ami átvihető a következő évre). A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő év június 30-ig adhatja ki. Pénzben nem lehet megváltani a ki nem vett szabadságot, csak a munkaviszony megszűnése esetén (amennyiben maradt ki nem vett, időarányos szabadság).

MÁV Zrt.

A munkaviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el a vasúttársaság. A ki nem adott szabadságok pénzbeli megváltására nincs lehetőség, leszámítva a munkaviszony megszűnését.

Aldi

Az ALDI a Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, az ott szereplő szabályokat betartva kezeli a munkavállalók szabadságra való jogosultságát és az alapján adja ki a munkavállalók részére a szabadságokat. A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a szabadság pénzbeli megváltására csak a jogviszony megszűnésekor van lehetőség. A hatályos jogszabályi környezet ugyanakkor megengedi, hogy az életkor után járó pótszabadságot - amennyiben az az adott évben nem került felhasználásra - az ALDI a munkavállalói részére, egy kétoldalú szerződéses megállapodás mellett a tárgyévet követő év végéig adja ki.

Forrás: Pénzcentrum

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ