Bt. kültag, aki mint alkalmazott dolgozik a Bt-ben, nyugdíjba megy. A nyugdíj mellett is folytatni szeretné  a munkát a Bt-ben. Milyen jogviszonyban ill. jogviszonyokban teheti ezt  meg? Milyen járulékokat ill. adókat  kell ill. lehet (ha már nyugdíjba van) maga után fizetnie? Valamint a cégnek (Bt) mit kell utána fizetnie, ha tovább folytatja a tevékenységét nyugdíj mellett? – az olvasói kérdésekre a munkajog.hu szakértője válaszolt.

A betéti társaság nyugdíjas is alapvetően háromféle jogviszonyban végezhet munkát a társaságban:

  • munkaviszonyban,
  • megbízási jogviszonyban,
  • tagsági jogviszonyban.

A három féle jogviszony bármelyikében is tevékenykedik a magánszemély a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség a jövedelem 16 százaléka.

Munkaviszony: a Tbj. 19. § (2)-(3) bekezdései szerint a nyugdíjas munkavállaló a járulékalapot képező jövedelme után 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.

Megbízási jogviszony: a Tbj. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nyugdíjas magánszemély akkor válik biztosítottá, ha a tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. Ekkor a járulékfizetést a munkaviszonynál leírtak szerint kell teljesíteni.

Ha a javadalmazás alapján nem válik biztosítottá, a Tbj. 19. § szerinti egyéni járulékokat a nyugdíjas magánszemély nem fizet.

Mind a munkaviszony, mind a megbízási jogviszonyból származó jövedelem után a Bt. 27 százalék szociális hozzájárulási adót köteles fizetni. További kötelezettség a szakképzési hozzájárulás 1,5 százalékos mértéke, melyet a szociális hozzájárulási adóalap után kell fizetnie a társaságnak.

Tagsági jogviszony: a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a Tbj. 19. § (4) bekezdése szerint a társaság egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint).

Ha nyugdíjas tag a személyes közreműködésért jövedelmet is vesz fel, akkor a Tbj. 19. § (2) bekezdése szerint 10 százalék nyugdíjjárulékot is kell fizetnie.

Forrás: munkajog.hu