A munkajog.hu cikkéből kiderül, mikor kérhető méltányosságból nyugdíjemelés, illetve árvaellátás meghosszabbítása.

Ősz, tél közeledtével sokan veszik számba várható kiadásaikat, beillesztve azokat nyugdíjukba. Ilyenkor hasznos ismerni azt a lehetőséget, van-e mód a nyugellátás összegének felemelését kérni.

Elöljáróban jó tudni azt, hogy a nyugdíj összegét két dolog befolyásolja, egyrészt a megszerzett szolgálati idő hossza, másrészt a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset nagysága. Ha ez a két meghatározó tényező kisebb nagyságrendű, alacsony összegű lehet a nyugellátás.

Az öregségi résznyugdíj esetében (azaz ha a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idővel nem rendelkezik az érintett, de van legalább 15 év szolgálati ideje) nem érvényesül a nyugdíjminimum követelménye, az öregségi résznyugdíj bármilyen alacsony összegű, nem kerül a megállapításkor felemelésre a nyugdíjminimum összegére.

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idő ugyan megszerzésre kerül, de a nyugdíjhoz figyelembe vehető jövedelem olyan alacsony, hogy a nyugdíjhoz figyelembe vehető havi átlagkereset nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

Ebben az esetben a havi átlagkeresettel azonos összegben történik a nyugdíj megállapítása, amely így alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél.

Fenti esetek mellett találkozunk olyan nyugellátásokkal is, ahol az ellátás összege meghaladja ugyan a nyugdíjminimumot, de mégis igen alacsonynak tekinthető. Ezeken az eseteken segít a méltányossági nyugdíjemelés intézménye.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66.§-ában meghatározottak szerint ezekben az esetekben kérelemre kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

A jövedelemnél figyelemmel kell lenni arra is, ha a kérelmező részére az EU szociális biztonsági közösségi jogszabályai, illetve szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény szerint a külföldi szerv ellátást állapított meg, vagy ilyen eljárás folyamatban van.

Méltányolandó körülmények

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi 35, nő 30 évnél több szolgálati idő), a 70 éven felüli személyeket, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

Időpont

A kivételes nyugellátás emelés 3 évente lehetséges. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.

Az emelés nagyságrendje

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2.850 Ft, legfeljebb annak 25 %-a, azaz 7.125 Ft.

További segítség – egyszeri segély

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
a 85.000 forintot, ha egyedül él.

 Gyakoriság, összeg

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Az egyszeri segély összege legalább 15.000 forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 2015-ben 42.750 forint.

A kérelem elbírálásához, a rendkívüli körülmények igazolásához további dokumentumok (pl.: a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó igazolások stb.) kérhetők.

Az egyszeri segély összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a temetés miatt nyújtott önkormányzati segélyre is.

Ügyintézési tudnivalók

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó dokumentumokat (pl. temetési számla, gyógyszerköltségekre vonatkozó igazolások) is.

A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfélkapun keresztül, ha az érintett személy rendelkezik az ennek használatához szükséges azonosító kóddal.

A méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély iránti kérelem az integrált ügyfélszolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál is benyújtható.

A kormányablakoknál a kapcsolódó tájékoztatás nyújtása mellett az igényelbíráláshoz szükséges formanyomtatványokat megkaphatjuk, a kérelem mellékleteivel együtt benyújtható, az továbbításra kerül a megfelelő nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez feldolgozásra.

Árvaellátás meghosszabbítása méltányosságból

Árvaellátás tizenhat éves korig alanyi jogon, tizenhat év felett nappali tagozatos tanulmányok folytatása esetén, legfeljebb huszonöt éves korig jár.

Gyakran előfordul, hogy a huszonötödik életév betöltésekor ezek a tanulmányok még nem fejeződnek be.

Ekkor van lehetőség az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítására a felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személy részére.

A meghosszabbítás a tanulmányok idejére, legfeljebb huszonhét éves korig lehetséges.

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása az első alap, mester vagy osztatlan képzésben lehetséges, legfeljebb a képzésre előírt tanulmányi idővel azonos időtartamra.

Ügyintézési tudnivalók

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása formanyomtatványon kérhető, a kérés elektronikus úton is benyújtható.

Forrás: munkajog.hu