Egyetemistaként már csak a hónap végéig használhatjátok a középiskolás vagy az előző félévi matricával ellátott diákigazolványotokat. Az eduline.hu összeszedte a legfontosabb szabályokat.

 Október 31-ig érvényesek az előző félévi matricával ellátott és a középiskolai diákigazolványok.

Ha most egyetemre, főiskolára jártok, új, felsőoktatási diákigazolványt kell igényelnetek: ha ezt még nem tettétek meg, itt találjátok a lépéseket. Ne aggódjatok, ha október végéig nem készül el az új igazolványotok: a felsőoktatási intézményben kérhettek ideiglenes, 60 napig érvényes igazolást. 

Mi történik, ha nem tanultatok tovább?

Ahogy arról már korábban írtunk, azok, akik nem tanultak tovább - így nem kaptak érvényes matricát erre a félévre - szintén csak a hónap végéig használhatják a diákigazolványukat, azonban, ha még októberben vesztek diákbérletet, azt legkésőbb december 1-ig használhatjátok. Erről bővebben itt olvashattok.

Fontos, hogy aki halasztó (passzív félévet választ), az ugyan rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, de – aktív hallgatói jogviszonyt igazoló – matricára nem jogosult, ezért nem tud diákigazolványt igényelni, illetve érvényesíteni.

Meddig érvényes a féléves matrica?

Az idei félévben kapott matricátokat egészen március 31-ig használhatjátok, a tavaszi félévben érvényesített diákigazolványok pedig október 31-ig érvényesek.

Forrás: eduline.hu

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ