Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (közismertebb néven: munkanélküli segélyt) kell a hatóságnak megállapítania, ha:

- az ügyfél munkakeresőnek minősül,

- az illető a kérelem beadásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 (öt) éve hiányzik (nyugdíj korhatár kalkulátorunk ITT),

- 45 napon át álláskeresési járadékban részesült,

- a járadék folyósítása időtartamát kimerítette, vagy az álláskeresési járadákának megszüntetésére kereső tevékenység létesítése miatt került sor és az álláskeresési járadék kimerítését, megszüntetését követően három éven belül betöltötte a fenti életkort.

További feltétel, hogy rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel (ez jelenleg a törvény szerint 20 év).

A kérelmező nem részesülhet korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.

Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtásának napja.

Mennyi az álláskeresési segély összege?

Az álláskeresési segély összege 2019-ben, és 2020-ban is a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes minimálbér 40%-a.

Az érvényes minimálbér 2019-ben 149.000 Ft, melynek 40%-a bruttó 59.600 Ft

A várható minimálbér 2020-ban bruttó 160.920 Ft, melynek 40%-a bruttó 64.368 Ft lesz jövőre.

Forrás: Profitline

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ