Ha egy vállalatnál a munkavédelmi megbízott munkakört – figyelembe véve a jogszabályi előírásokat is – nem munkaköri leírás alapján látják el, hanem megbízási szerződéssel, egy külső fél, akkor ez a tevékenység adatfeldolgozásnak minősül, vagy mivel a munkavédelmi megbízott munkatársak személyes adatait is kezeli, módosítja a munkavédelmi szabályzatot, így ez már inkább közös adatkezelői tevékenység? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő szakértőnk válaszolt.

Nagyon jó a kérdés – jegyezte meg válasza elején szakértőnk. Az adatkezelő/adatfeldolgozó szerepkörének elhatárolása nem egyszerű feladat. Ennek ellenére jelen esetben egyértelműen meg lehet állapítani, hogy adatkezelői tevékenységről van szó.

Adatkezelő a GDPR 4. cikke alapján az, aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza. Adatfeldolgozó pedig az, aki az adatkezelést más utasítása alapján végzi.

A kérdésben vázolt esetben egy szaktevékenységről van szó, ahol a megbízó utasítása nem a szaktevékenység érdemére terjed ki. A munkavédelmi megbízott olyan szakértő, mint egy ügyvéd, melynek feladata elkülönül a munkáltató tevékenységétől, így közös adatkezelés nem jön létre.

Az angol hatóság (ICO) állásfoglalásában úgy indokolta (ők is GDPR-t alkalmaznak még), hogy az önálló szaktevékenység ellátása (foglalkozásegészségügyi szolgáltató, ügyvéd, könyvvizsgáló stb.) nem lehet adatfeldolgozói tevékenység, mivel a tevékenység ellátásának szabályait nem a megbízó, hanem az ágazati-szakmai normák határozzák meg.

Ennek megfelelően a saját adatkezeléséről a megbízott maga köteles tájékoztatást adni.

A munkavállalók számára adott adatkezelési tájékoztatóban ajánlott közölni, hogy a munkavédelmi megbízott külsős lehet, érdemes ismertetni a feladatát, illetve azt, hogy független szolgáltatóként látja el a tevékenységét. A vele kötött szerződésben pedig rögzíteni kell, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában kötelezettséget vállal a GDPR szabályainak (például adatbiztonsági intézkedések) betartására, s erre fokozott figyelmet fordít.

Forrás: adózóna.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ