A jelenleg heti 40 órás munkaviszonyban, teljesítménybérben dolgozót foglalkoztathatjuk-e munkaviszonyban is és bedolgozói munkaviszonyban is ugyanazon tevékenység végzésére? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt – írja az Adózóna.

A munkavállaló munkaviszonyban heti 3 napot (3x8 óra) végezne munkát a cég telephelyén, heti 2 napon (2x8 órában) pedig az otthonában végezne munkát ugyanannak a munkáltatónak. A kétféle munkaviszony együttes alkalmazására van-e lehetőség? Ha igen, a szabadság, betegszabadság, fizetett ünnep tekintetében hogyan kell eljárni? Munkaszerződést külön kell-e írni a kétféle foglalkoztatási formára?

– sorolta kérdéseit olvasónk.

Alapvetően nincs kizáró oka annak, hogy egy munkáltatóval két munkaviszony álljon fenn – szögezte le válasza elején szakértőnk. Jogi szempontból különállónak kell tekinteni a párhuzamosan, azonos felek között fennálló jogviszonyokat, jelen esetben azonban fokozottan felmerülhet a joggal való visszaélés kérdése. Mivel a két munkakör azonos, és a feladatok egy munkakör keretei között is elláthatóak lennének, ügyelni kell arra, hogy ne a „főálláson” belüli munkaidő meghosszabbításáról legyen szó. Ha ugyanis csak a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok kijátszása érdekében létesül a párhuzamos munkaviszony, a létrejött szerződés semmis. Szakértőnk ugyanakkor nem látja akadályát a leírt megoldásnak, azonban javasolja, a munkáltató készüljön fel arra, hogy esetleges ellenőrzés esetén megfelelő indokot tudjon megjelölni.

A kétféle foglalkoztatási jogviszonyra két külön munkaszerződést kell kötni.

A párhuzamosan fennálló jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek jogviszonyonként külön-külön bírálandók el, így a munkavállalót a szabadság, a betegszabadság, a különféle pótszabadságok a végkielégítés minden munkaviszonyában megilleti, ha azok jogosultsági feltételei az egyes jogviszonyaiban külön-külön is fennállnak. A munkaidő mértékére vonatkozó korlátok szempontjából sem számíthatók egybe a különböző jogviszonyok.

Forrás: Adózóna

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ