Magánszemély, akinek Magyarországon főállása (heti 40 órás) van, szeretne munkát vállalni Németországban, egy hónapig. Ez alatt a hónap alatt fizetés nélküli szabadságot venne ki a főállásában. Németországban adna számlát a szolgáltatásáról, mint adószámos magánszemély. Milyen adófizetési kötelezettsége van ez után a tevékenysége után? Hol fizeti meg az adót (szja, szocho)? – kérdezte az adozona.hu olvasója. Horváthné Szabó Beáta adószakértő válaszolt.

A kérdésére általánosságban adható válasz, a foglalkoztatás körülményei ugyanis jelentősen befolyásolhatják az adó- és járulékkötelezettséget is.

Abban az esetben, ha a magánszemély fizetés nélküli szabadságon lesz, külföldi munkavégzésének ideje alatt Magyarországon nem lesz biztosított. Az Európai Unióban irányadó szabályozás értelmében a magánszemély ott lesz biztosított, ahol a munkát végzi. Ezért meg kell vizsgálni, hogy Németországban – a helyben érvényes szabályoknak megfelelően – keletkezik-e biztosítási jogviszony. A kérdésből nem lehet megállapítani, hogy milyen szerződés alapján fog Németországban tevékenykedni a magánszemély.

Abban az esetben, ha a magánszemélynek nem lesz foglalkoztatója, hanem önállóan végzi a tevékenységét, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez a tevékenység Németországban telephely létrehozását eredményezi-e. Ez a tevékenység ismeretében szintén a német szabályok alapján, Németországban eldöntendő kérdés. Továbbá értelmezni kell a Németországgal megkötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény 7. cikkét is.

Ha az önállóan végzett tevékenység helyszíne nem tekinthető németországi telephelynek, akkor a jövedelem a magánszemély illetősége szerint, azaz Magyarországon adóztatható az önálló tevékenységből származó jövedelmekre irányadó szabályok szerint. Ha nem jön létre biztosítási jogviszony a számlázott munkával kapcsolatban, azaz Németországban nem kell járulékokat fizetnie a magánszemélynek, akkor, ha a jövedelem Magyarországon adózik, 17,5 százalék szochofizetési kötelezettség is keletkezik, mely a bevétellel szemben költségként elszámolható.

Forrás: adozona.hu

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ