Konkrét munkajogi esetet mutat be videófilmjáben a Kúria, amelyben egy kerekasztal-beszélgetés résztvevői azt vitatják meg, hogy kit és miért terhel felelősség, ha egy munkavállaló (jelen esetben egy kéményseprő) munkája során súlyos balesetet szenved.

Az eset: egy kéményseprőt munka közben baleset ért egy családi házban. A kéményseprőnek a padlásfeljárón keresztül kellett volna a kéményt megközelítenie, ehhez a lakók által előre elhelyezett létrát használta. A létra eldőlt, a kéményseprő három métert zuhant, csonttörléseket szenvedett, és két évig keresőképtelen volt.

A munkabaleset miatt kártérítési pert indított a munkaadója ellen, a keresetét azonban a bíróság elutasította, arra hivatkozással, hogy a munkavállaló felelős a balesetért, mert csak akkor használhatta volna a helyszínen elhelyezett létrát, ha az biztonságos, márpedig nem volt az, mert eldőlt.

Az ügy kétszer is megjárta a Kúriát, végül a legfőbb bírói szervezet jogerős közbenső ítéletével kimondta, a munkaadó is felelős azért, hogy a baleset bekövetkezett.

A beszélgetés résztvevői megvitatják azt a kérdést, hogy a munkaadóknak milyen esetekben kell kártérítési felelősséget vállalniuk a munkavállalókat ért balesetekért, egészségkárosodásért.

A videót itt nézheti meg.

Forrás: adozona.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ