A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség fennállásának, illetve összegének megállapításánál meghatározó jelentősége van a foglalkoztatottak létszámának – írja az adozona.hu.

A hozzájárulást csak a 25 főt meghaladó (tehát nem elérő!) létszámmal rendelkező munkaadónak kell fizetnie abban az esetben, ha az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Ezt az 5 százalékos kvótát nevezzük a kötelező foglalkoztatási szintnek. A hozzájárulás éves összege pedig a rehabilitációs hozzájárulás éves összegének (minimálbér 9-szerese, idén tehát 1 341 000 forint) és a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A megváltozott munkaképességű személy ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mm. tv.) 23. § (4) értelmében az előzőekben említett létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni a (2) bekezdésben meghatározott személyek figyelmen kívül hagyásával. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

Mindezeket figyelembe véve a jogalkalmazó a rehabilitációs hozzájárulással összefüggésben felmerülő problémák megoldása érdekében „alapműként” használja az említett KSH-útmutatót.

Forrás: adozona.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ