Hogy 2019-ben pontosan kinek mennyi szabadság jár, ma már egy kattintással ellenőrizheted, ám érdemes tisztában lenni azzal is, milyen extra napokat igényelhetsz munkavállalóként – írja a Pénzcentrum.

A munkavállaló nem dolgozhat szabadság nélkül, vagy a törvényben meghatározottnál kevesebb szabadsággal. Hogy kinek pontosan mennyi szabadság jár egy évben, legkönnyebben  online kalkulátorral ellenőrizheti, melyek megbízhatóan kiszámolják és nem kell a törvényi értelmezéssel bajlódni - ajánlja Baksai Zoltán, munkajogi szakokleveles tanácsadó. 

A hivatalosan kiadható napokon kívül azonban 2019-ben is, amennyiben az életkörülmények indokolttá teszik, minden munkavállalót megillet rendkívüli szabadság is, melyeket előre nem látható eseményekkor akadálytalanul lehet igénybe venni.

Betegszabadság

Ha egészségi állapota nem teszi lehetővé a munkavégzést, akkor a keresőképtelen munkavállaló évente 15 nap betegszabadságra jogosult. A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem az egészségbiztosítás ellátása, hanem azt a munkáltató fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 %‐a jár, oly módon, hogy ez az összeg adó‐ és járulékköteles is. Betegszabadság igénybevételéhez a keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja, kórházi ápolás esetén pedig kórházi igazolás szükséges. A betegszabadságra jogosult személy részére a táppénz a betegszabadság lejártát követő naptól járhat - olvasható a jogszabályban.

Tanulmányi szabadság

A Munka Törvénykönyve rendelkezik a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő biztosításáról, mely azt a munkavállalót illeti meg, aki iskolai rendszerű képzésben (általános, középiskola, egyetem, főiskola) vesz részt.

A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg. 

Ezen kívül a munkáltató vizsgánként (ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként) a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani - olvasható az NFSZ oldalán.

A szabadidő nem fizetett, tehát ezekre a napokra a munkavállalót nem illeti meg díjazás.

Temetési szabadság

A Munka törvénykönyve a hozzátartozója halálakor 2 napra mentesíti a munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól -mondta el korábban a Pénzcentrumnak Baksai Zoltán. Van, aki ezt is szabadságnak tekinti, mert annyiban hasonlít a szabadságra, hogy munkát ugyanúgy nem kell végezni ebben az esetben, mint a szabadság alatt, ám nem az éves alap- illetve pótszabadság napokat terheli, külön jogcím a törvényben.

Szülési szabadság

Szülési szabadságra nem csak a vér szerinti anya, hanem örökbefogadó is jogosult, azonban csak a nők. Időtartama 24 hét, 168 nap, melyből 4 hetet a szülés várható időpontja előtt is ki lehet már venni (erre az időszakra jár a csecsemőgondozási díj, korábban terhességi-gyermekágyi segély néven futó CSED)

Fizetés nélküli szabadság

A fizetés nélküli szabadság feltételeit a Munka Törvénykönyve szabályozza:

  • Gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult a munkavállaló, amelyet kérésének megfelelő időpontban ki kell adni.
  • Gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár annak tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.
  • A munkavállalónak hozzátartozója tartós - előreláthatólag harminc napot meghaladó - személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár.
  • A munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.

A törvényi előírásokon kívül a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezés alapján is hozhat döntést fizetés nélküli szabadság igénybevételéről.

Forrás: Pénzcentrum

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ