Tavaly novemberben kezdték meg a felek az egyeztető tárgyalásokat a hatályban levő kkollektív kzerződés módosítása kapcsán a Bóly Zrt.-nél. A munkáltatói oldal kezdeményezésére indultak meg az egyeztetések, egyben a tárgyalás alapját is a munkáltatói oldal által kidolgozott részletes szakmai anyag adta – tudta meg a munkaugyek.org.

 A társaság által első ízben előterjesztett javaslat eredetileg az volt, hogy szabályzatban rögzítsék a nyugdíjba vonulók jutalmát, melyet a hatályos KSZ szabályozott, továbbá szintén szabályzatban vezessék be a jubileumi jutalom intézményét.

Utóbbi jutalmazási lehetőség a Bóly Zrt.-nél eddig nem volt szabályzati formában, illetve kollektív szerződésben szabályozva.

Baranya Megyei Liga Szakszervezet már az egyeztető tárgyalások kezdetén kifejtette és indokolta azon álláspontját, mely szerint a szabályzati formát nem tartja célravezetőnek ezeknek a kérdéseknek a szabályozása kapcsán. (A nyugdíjba vonulók jutalma az eddig hatályban lévő kollektív szerződésnek része is volt.)

BMLSZ 2018 decemberében a munkáltató részére megküldött előterjesztésében részletes indokolással egybekötve tájékoztatta a munkáltatói oldalt álláspontjáról és javaslatairól. „Eszerint a nyugdíjba vonulók jutalmának rendszerét továbbra is a korábban kialakított gyakorlat szerint, a mértéket érintő módosításokkal kívántuk megtartani a kollektív szerződésben. Ezen felül a jubileumi jutalom intézményének bevezetését támogattuk, és kezdeményeztük annak kollektív szerződésbe emelését.” – mondta Kerekes Edit, aki az érdemi tárgyalásokat folytatta BMLSZ részéről.

A 2019. január 22-én tartott egyeztető tárgyaláson a munkáltatói oldal előterjesztette javaslatát a szakszervezet korábban megküldött írásos javaslatára. Eszerint a szakszervezet által javasolt jubileumi jutalom intézményének a kollektív szerződésben történő rögzítését a munkáltató támogatta. A tárgyalás során a felek közösen egyeztettek a jubileumi jutalom rendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről és annak munkaerő- ösztönző szempontú stratégiai jelentőségéről. 

BMLSZ szakszervezet fentiekkel összhangban támogatta a munkáltató azon elképzelését, miszerint a jubileumi  jutalom rendszerének fejlesztése és továbbgondolása a jövőben közös célkitűzésként is megfogalmazható a felek részéről.

A magunk részéről ezt mindenképpen fontos lépésnek tartjuk, melynek célravezető alakításában BMLSZ is részt szeretne vállalni, amiről a munkáltatót a tárgyalások során tájékoztattuk is.

– mondta Keszthelyi Gábor, a szakszervezet általános alelnöke.

A jubileumi jutalom és a nyugdíjba vonulók jutalma kérdésében kialakult konszenzust követően még szükségessé vált egyeztetést folytatnia a feleknek a hatálybalépés időpontjáról, valamint a nyugdíjba vonulók jutalmát érintő szabályozás eljárásrendjéről. Utóbbi két kérdésben szintén sikerült egyezségre jutnia a feleknek március végén, melynek eredményeképpen a módosított kollektív szerződés 2019. április 1. napjával hatályba léphetett.

A felek a tárgyalássorozat során mindvégig törekedtek a kooperációra, a konstruktivitásra és olyan megoldások kidolgozására, amelyek egyrészről előnyösek  a munkavállalókra nézve, másrészről a munkáltató közép- és hosszú távú HR stratégiájába is illeszkednek. 

A munkáltatói oldal a nyugdíjba vonulók jutalmának kérdéskörében is figyelembe vette a szakszervezet érvelését és álláspontját. A megállapodás egyik alapkövét jelentette a munkavállalói oldal részéről, hogy a korábban közösen kialakított eljárásrend fennmaradjon illetve az, hogy a jutalom  mértékének meghatározása a korábban kialakított szabályozás mentén történjen a továbbiakban is.   

Utóbbi azt jelentette, hogy

a korábban átadott munkáltatói javaslattal ellentétben nem meghatározott számú havi alapbérnek megfelelő összegű nyugdíjba vonulási jutalom kerüljön szabályozásra a Kollektív Szerződésben, hanem a távolléti díjat alapul véve, a felek közös mérlegelésén alapuló, mozgásteret adó (úgynevezett „tól-ig” értékeket tartalmazó) szabályozás.

Ezt a rendszert egyébként felek közösen alakították ki 2016-ban a kollektív szerződés tárgyalások során.

A tárgyalássorozat folyamán szakszervezet három további érdemi módosító javaslatot terjesztett elő kollektív szerződés tekintetében, melyből a munkáltató kettőt szintén támogatni tudott. Ezen szakszervezeti javaslatok elfogadásával többek között lehetőség nyílt a szakszervezet részéről fel nem használt munkaidő kedvezmény megváltására.

Felek egyúttal megállapodtak a kollektív szerződés egyes pontjainak technikai szempontú módosításait érintő kérdésekben is.
A kollektív szerződés módosítása ügyében tartott tárgyalássorozat egyben lehetőséget adott a feleknek arra is, hogy jövőbeni feladataik kapcsolódási pontjait megvilágítsák és a vállalati érdekegyeztetés rendszerét új alapokra helyezzék.

Forrás: munkaugyek.org


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ