Olvasónk még október 23-a előtt tette fel éjszakai műszakkal és munkaszüneti nappal kapcsolatos kérdését és kapta meg a választ dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvédtől – írja az adozona.hu. A válasz tanulságos lehet más munkaszüneti napoknál is.

A kérdés részletesen így szólt: Egy termelő, csomagoló cég (rendeltetése folytán nem működik munkaszüneti napon) többműszakos munkarendben foglalkoztat munkavállalókat. Szombat, vasárnap mindig pihenőnap. A héten éjszakás műszakunk is van, mely 22 órától másnap reggel 6 óráig tart. Október 23-a munkaszüneti nap. Ezen a napon dolgozhat-e a műszak reggel hatig, vagy csütörtökön éjfélig be kell fejezni a műszakot, így csak 2 órát dolgoznának. Ilyen esetben teheti-e a cég, hogy a műszakot vasárnap este 10-kor indítja, és nem a hétfői napon?

   Önmagában a többműszakos tevékenységre figyelemmel a munkáltató október 23. napjára nem oszthat be rendes munkaidőt a munka törvénykönyve (Mt.) 102. § (2) bekezdése alapján. Ezzel a munkáltatónak a munkaidő-beosztás elkészítése során számolnia kell. Így megteheti ugyan, hogy kötelezi a munkavállalókat 00 és 06 óra között munkavégzésre, azonban ez rendkívüli munkának fog minősülni, így a díjazás tekintetében is ez lesz irányadó (ami anyagilag hátrányos a munkáltató számára).

   Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a munkanap főszabály szerint a naptári napot jelenti, azonban az Mt. 87. § (1) bekezdése alapján a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 24 óra is ennek minősülhet abban az esetben, ha a munkáltató szabályzatában rögzítette a munkanap fogalmától való eltérést.

   Ami a kérdés második részét illeti, vasárnapra beosztható rendes munkaidő, így nincs kizáró oka annak, hogy vasárnap 22 órakor kezdjenek a dolgozók. A munkaidő-beosztás ugyanis főszabály szerint a munkáltató jogosultsága, azonban, ha a felek a munkaszerződésben ettől eltérően állapodtak volna meg (például hétfőtől péntekig napi 8 óra), az lenne az irányadó.

   A munkaidő-beosztást a munkáltatónak legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni, amire tehát már sor kellett kerüljön. Amennyiben pedig a munkaidő-beosztás közlését követően a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, az Mt. megengedi, hogy legalább négy nappal korábban módosítsa az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, azonban ez sem fér már bele az időbe. A már közölt munkaidő-beosztás természetesen a felek közös megegyezésével bármikor módosítható.

Forrás: adozona.hu