A kiadvány legfőbb célja, hogy bemutassa a felelős vállalati magatartás (CSR) fogalmát, standardjait, eszközeit és annak gyakorlati jelentőségét, illetve megvalósulási formáit. A szerzők kiemelik a szociális párbeszéd és a kollektív alku kulcsfontosságú szerepét a társadalmilag felelős vállalati gyakorlat kialakításában és hangsúlyozzák, hogy az a munkáltató és munkavállalói közötti kapcsolat meghatározásának az egyik legfőbb mechanizmusa. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat távlatibb célja a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának, illetve a szociális párbeszéd minőségének javítása (bármely, illetve minden szinten). A szociális párbeszéd pedig többirányú, intenzív kölcsön-hatásban áll a CSR jelenségével. A Szolgálat kapcsolódása a CSR-filozófiához magától értetődő és szerves, hiszen a CSR az alternatív vitarendezést támogató eszmerendszer. Jelen füzet – ebben a szellemben – elvi és gyakorlati síkon vizsgálja meg a CSR és a szociális párbeszéd lehetséges szinergiáit.

A dokumentum a Jogpontok oldaláról tölthető le.

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ