A munkaszüneti napnak minősített általános munkarend szerinti munkanapokra is jár díjazás, még akkor is, ha a munkavállaló betegszabadságon van, azaz keresőképtelen. A kérdés csak az, hogy mennyi – erre ad most választ a Piac és Profit szakértője, a Saldó Adótanácsadó.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) paragrafusa munkaszüneti napnak minősíti azokat az általános munkarend szerinti munkanapokat, amelyek január 1-jére, március 15-ére, május 1-jére, augusztus 20-ára, október 23-ára, november 1-jére, december 25–26-ára esnek, továbbá a húsvéthétfőt és a pünkösdhétfőt és a nagypénteket. A húsvétvasárnapot és a pünkösdvasárnapot nem említi az Mt., miután azok az általános munkarend szerinti pihenőnapokra, vasárnapra esnek.

A munkanapra eső munkaszüneti napon a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az Mt. 146. § (3) bekezdése értelmében az órabéres és teljesítménybéres munkavállaló részére a havi teljesítendő munkaidő csökkenése miatt, a munkaszüneti nap miatt kieső időre távolléti díjat kell fizetni. Abban az esetben, ha a munkaszüneti napon a munkavállaló keresőképtelen, és betegszabadságra jogosult, munkaszüneti napra a távolléti díjának 70 százalékát köteles a munkáltató a munkaszüneti nap miatti kieső időre megfizetni az Mt. 146. § (4) bekezdése alapján – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Példa:

Általános munkarend szerint beosztott munkavállaló órabére 1250 forint. 2018. március 14-től március 31-ig keresőképtelen. Betegszabadságot még nem vett igénybe. Mennyi díjazás illeti meg 2018. március hónapra? (Távolléti díja megegyezik az órabérével)

  • március 1–13-ig 10 munkanapra (10*8*1250 forint = 100 000 forint) munkabér,
  • március 14. 1 nap betegszabadság (1250*8*0,7 = 7000 forint)
  • március 19–29-ig 9 nap betegszabadság (1250*8*9*0,7 = 63 000 forint)
  • március 15. és 30. 2 munkaszüneti nap miatti kiegészítés (1250*8*2*0,7 = 14 000 forint

Összesen 184 000 forint díjazás illeti meg a munkavállalót.

Havidíjas munkavállaló esetében az Mt. nem rendelkezik arról, hogy munkaszüneti napra távolléti díjat kellene fizetni, hiszen a munkavállalót havi munkabére minden hónapban megilleti, függetlenül attól, hogy az adott hónapban hány munkanap van. A munkaszüneti nap a törvény alapján egy olyan általános munkarend szerinti munkanap, ahol a munkavállaló a törvény erejénél fogva mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A havidíjas munkavállaló munkaszüneti napra a havidíjának egy napra jutó arányos részére jogosult. Ha a havidíjas munkavállaló munkaszüneti napon keresőképtelen, és betegszabadságra jogosult, a munkaszüneti napra nem betegszabadságot, hanem a havidíjának az egy napra jutó arányos részét kell elszámolni.

Példa:

Általános munkarend szerint beosztott munkavállaló havidíja 220 000 forint. 2018. március 14-től március 31-ig keresőképtelen. Betegszabadságot még nem vett igénybe. Mennyi díjazás illeti meg 2018. március hónapra?

  1. március hónapban 22 munkanap volt, ebből március 15-e és március 30-a (nagypéntek) munkaszüneti nap. A munkavállaló egy napra jutó arányos bére 220 000 Ft / 22 nap = 10 000 forint/nap, távollétidíj-emelője nem volt, így a távolléti díja is 10 000 Ft/nap.
  • március 1–13-ig 10 munkanapra  (100 000 forint) munkabér,
  • március 14. 1 nap betegszabadság (7000 forint)
  • március 15. munkaszüneti nap, 1 napi arányos bér (10 000 forint)
  • március 19–29-ig 9 nap betegszabadság (63 000 forint)
  • március 30.  munkaszüneti nap, 1 napi arányos bér (10 000 forint)

Összesen tehát 190 000 forint díjazás illeti meg a munkavállalót.

Forrás: Piac és Profit


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ