Kevés olyan cég van, aki legalább karácsonykor ne kedveskedne valamilyen ajándékkal a dolgozók és üzleti partnerek felé. Egyszerűnek tűnhet egy céges rendezvényen, karácsonyi partin átadni a kisebb-nagyobb céges ajándékokat a célközönségnek anélkül, hogy továbbgondolnánk az ezeket övező adófizetési kötelezettségeket – olvasható az ado.hu cikkében.

Tekintve ugyanakkor, hogy az ajándékozásnak jövedelemadó és áfa következménye, valamint jelentős adminisztrációs terhei is lehetnek, nem árt az adótanácsadónkat, könyvelőnket még az ajándékok beszerzése előtt bevonni a terveinkbe a legoptimálisabb megoldás kiválasztása érdekében.

Az alábbiakban néhány fontosabb adózást érintő kérdésre adunk választ a céges ajándékozás témakörében.

Elöljáróban az alábbiakban látható a magánszemélyeknek juttatott ajándékok csoportosítása közteher-fizetési kötelezettség szerint (az ajándék bruttó piaci értékére vetítve):

  • adómentes,
  • béren kívüli juttatás (34,22%),
  • egyéb jövedelem (43,53 %, melyből 17,65% a megajándékozott magánszemély terhe!),
  • egyes meghatározott juttatás (43,66%),
  • munkaviszonyos jövedelem (=bérjövedelem.85,71%, melyből 50,38% a munkavállaló terhe).

Hogyan adózik maga a karácsonyi rendezvényre fordított költség?

Érdemes lehet azzal kezdeni, hogy a reprezentáció törvényi fogalma alapján karácsony alkalmából a dolgozók, üzleti partnerek részére nyújtott vendéglátás, illetve a kapcsolódó utazás, szállás és szabadidőprogram reprezentációnak minősül, tehát a rendezvényre fordított kiadás összesített bruttó értéke után a munkáltatónak 43,66%-os közterhet kell fizetnie.

A reprezentáció ugyanakkor a vállalkozás érdekében felmerült kiadásnak minősül, így társasági adó nem terheli, viszont érdemes tudni, hogy a reprezentációhoz kötődő számlák áfa tartalmát nem lehet levonni, mivel az Áfa törvény alapján ez az esemény nem kapcsolódik közvetlenül a társaság adóköteles gazdasági tevékenységéhez.

A céges rendezvények költségvetésének tervezésekor tehát úgy ajánlott kalkulálni, hogy a 43,66% közteher mellett még az előzetesen felszámított áfa is költségként realizálódik.

És az a céges rendezvényen átadott ajándékok?

A céges karácsonyi rendezvényen való ajándékozás szintén a fenti közteherrel juttatható bármely magánszemély résztvevőnek gyakorlatilag értékhatár nélkül (üzleti partnereknek üzleti ajándéknak keresztelve, valamint, ha a munkavállalóknak, munkavállalói csoportoknak azonos feltétekkel nyújtják).

TIPP: óva intünk azonban mindenkit attól, hogy a nagyközönség előtt kihirdetve az „év dolgozójának” teljesítményére tekintettel adott ajándékot is a fentiek szerinti közteherrel (43,66%) adóztassák. Ez ugyanis iskolapéldája annak, hogy mikor nem alkalmazható az alacsonyabb közteher: abban az esetben, ha valakit az elért munkateljesítménye miatt jutalmaznánk, ilyenkor ugyanis az „ajándék” természetben adott bónuszként munkaviszonyos jövedelemként adózik (85,71%).

Akkor mégis, hogyan ajándékozhatom meg a sok éve nálunk dolgozó, hűséges munkavállalókat?

Annak semmi akadálya, hogy egy közös ismérv alapján – például 10 évnyi nálunk töltött munkaviszony elismeréseként – az érintett dolgozók kedvezményes adózással (43,66%) ajándékot kaphassanak.

Mikor juttathatunk készpénzt kedvezményes adózással?

Ha egy nálunk teljes évben dolgozó munkavállaló még nem kapott béren kívüli juttatásként készpénzt 2017-ben, úgy év végén nyugodtan „megajándékozhatjuk” legfeljebb nettó 100 000 Ft-tal kedvezményes adózás mellett (34,22%), de szigorúan ne a jó teljesítménye elismeréseként!

Milyen ajándékot adhatok adómentesen?

Adómentesen adható értékhatár nélkül a sporteseményekre való belépésre felhasználható sportutalvány, illetve személyenként évi 50 000 Ft értékhatárig a kulturális szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány. Érdemes tudni, hogy ezeket nem csak a munkavállalók, hanem azok családtagjai és akár a megbízottak, üzleti partnerek is adómentesen kaphatják. tőlünk.

Mi lehet üzleti ajándék? Akár az utalvány is?

Üzleti ajándék gyakorlatilag bármi lehet (termék, szolgáltatás, illetve meghatározott termék-vagy szolgáltatáscsoportra beváltható utalvány), amelyet üzleti kapcsolatainkra tekintettel juttatunk. Nem követelmény a már meglévő üzleti kapcsolat sem, amennyiben potenciális jövőbeli ügyfélnek tekintünk valakit, kaphat tőlünk üzleti ajándékot.

Adózási szempontból van-e különbség a bármire felhasználható (például egy bevásárlóközpont bármely üzletében felhasználható utalvány) vagy a csak egy meghatározott körben beváltható utalvány között?

Az utalványok esetében jövedelemadó szempontjából fontos megemlíteni, hogy amennyiben az utalvány széles körben – szinte bármire, korlátozás nélkül – felhasználható, úgy a jövedelemadó törvények pénzként kezelik. A készpénz juttatása pedig – a fentiekben említett, szűk esetet kivéve – soha nem adóztatható kedvezményesen!

Az bármire felhasználható utalványok tehát a munkavállaló esetében adózási szempontból bérnek, üzleti partner magánszemély esetében pedig egyéb jövedelemnek (43,53% közteher) minősülnek.

TIPP: mivel az egyéb jövedelem esetében magát a megajándékozott üzleti partnernek is adófizetési és bevallási kötelezettsége keletkezik, ezért részére nem javasolt bármire felhasználható utalványt juttatni!

Mi a helyzet a saját termékek vásárlására fordítható utalványokkal, kedvezményekkel?

Gyártó és kereskedő vállalatoknál szokásos eljárás, hogy partnereknek, dolgozóknak saját termékek vásárlására jogosító utalványokat/kedvezményeket adnak ajándékként.

Ezen kedvezmények adókezelése azonban roppant bonyolult lehet attól függően, hogy milyen feltételekkel és kinek nyújtják a fenti utalványokat.

Üzleti partner magánszemélynek adott utalvány:

·         üzleti ajándéknak minősül (43,66% közteher), ha bármilyen előfeltétel nélkül, szimplán az üzleti kapcsolatokra tekintettel adják,

·         egyéb jövedelemként adózik (43,53% közteher), ha – például karácsonyi promóció keretében egy előzetesen meghatározott teljesítménykövetelményt teljesítő üzletkötőknek adják.

Fontos: nem juttatható adómentesen a magánszemély részére ajándék/utólagos kedvezmény az üzleti partner cég vásárlásaira tekintettel!

Saját dolgozónak juttatott utalvány:

·         ha minden dolgozónak vagy a dolgozók egy bizonyos csoportjának azonos feltételekkel adjuk, akkor egyes meghatározott juttatásként adózik (43,66%),

·         ha egy- egy dolgozónak előzetes teljesítményhez kötődően adjuk munkaviszonyos jövedelemként (85,71%) adózik.

·         Ha sorsolom az ajándékot változik az adókezelés?

·         E tekintetben, amennyiben a sorsolás nem tartozik a Szerencsejáték tv. hatálya alá tartozó ajándéksorsolás kategóriába (tapasztalataink szerint ez általában teljesül, mert a sorsolás esetében nincs tét vagy kézzel fogható „sorsjegy”), akkor a véletlenszerű kiválasztás – az átadás egyéb feltételeinek változatlansága mellett – az esetek többségében nem változtat az eredeti adókezelésen.

Mire kell figyelnem, ha egy gazdasági társaságnak szeretnék ajándékot adni?

·         Amennyiben karácsonyi promóció keretében juttatunk ajándékot magának egy kereskedelmi partner cégnek, úgy az megfelelő alátámasztás (promóció meghirdetése) mellett üzletpolitikai célú juttatásnak minősülhet és így társasági adó mentesen kezelhető.

·         Azonban nagyon fontos jól kidolgozni az adott promóció részleteit, mivel előfordulhat, hogy az adóhatóság a kapott „ajándékot” ingyenes termékátadásnak minősíti, amely fájdalmas lehet a juttató cég szempontjából. Ez esetben ugyanis az ajándékozó céget társasági adó fizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, hogy az ajándék értékét bevételként elszámolta, a bevétel nélkül az adózás előtti eredménye nem lesz negatív, és az e bevételre jutó társasági adót megfizeti (melyet a társasági adóbevallás elkésztése után szintén igazol).

·         Társasági adó szempontjából is nagy jelentőséggel bír tehát, hogy hogyan minősítjük az adott juttatást, mert az átadás társasági adó kockázatot rejthet magában.

Az ajándékozást terhelheti-e ÁFA?

·         Az ÁFA kezelésre is fontos figyelmet fordítani az ajándékozás, mint ingyenes termékátadás kapcsán. Amennyiben ugyanis az ajándékok megvásárlásakor vagy előállításakor a felmerülő áfa levonásra került, úgy az ajándékok ingyenes átadását is ÁFA terheli.

·         Amennyiben a termékeket már eleve ajándékozási célzattal vásárolta a cég, úgy az áfát a cég eleve nem vonhatta le, így az átadáskor sem keletkezik áfa fizetési kötelezettség.

·         Ha promóciós célzattal adjuk az ajándékot (pl. meghatározott értékű vásárlásra tekintettel), úgy az egyes vásárlásokról kiállított számla utólagos korrekciójával az ajándékot számlázott engedményként kezelve – bár jelentős adminisztratív teher mellett - de mentesülhetünk az ajándékot terhelő ÁFA fizetés kötelezettsége alól.

·         TIPP: mentesítést ír elő azonban az Áfa törvény a kis értékű termékek (legfeljebb bruttó 5000 Ft egyedi érték) ingyenes átadása esetén: a beszerzésükhöz kapcsolódó áfa levonható ugyanakkor az ingyenes átadás sem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget!

 Forrás: ado.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ