2015. július 19-től a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályok változása miatt a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása is új lendületet kaphat – olvasható a munkajog.hu oldalán.

A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szempontjából megváltozott munkaképességűnek minősül a munkavállaló, ha

 • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű), és rendelkezik megfelelő tartamú biztosítási jogviszonnyal;
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt;
 • a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt;
 • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül
 • és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

A munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

A létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni, azzal, hogy azt egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni, és figyelmen kívül kell hagyni a számítás során az alábbi személyeket:

 • közfoglalkoztatottakat,
 • egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat,
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalókat,
 • Mt. szerint más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során (kirendelés) foglalkoztatott munkavállalókat,
 • a hivatásos és szerződéses katonákat,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket annál a munkaadónál, aki őket nevelőszülőként foglalkoztatja.

A fizetendő rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás (946.500 Ft/év) szorzata. Így például az a munkáltató, amelynek a statisztikai létszáma 100 fő és nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót, évente 5 fő után, mindösszesen 4.732.500Ft rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles.

A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, változó szabályok

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretei között is sor kerület, azaz a munkavállaló kölcsönözhető. A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat a munkáltatók elsősorban hagyományos munkaviszony keretei között foglalkoztatták. Ez a döntés –a társadalmi felelősségvállalás mellett – a munkáltatók gazdaságossági törekvéseinek is megfelelt, ugyanis a munkavállaló így a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség során a munkáltató statisztikai létszámába beszámított, és csökkentette a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértékét. Ezzel szemben a kölcsönzött munkavállalók továbbra is a kölcsönebadó statisztikai létszámát képezték, így valamennyi munkavállaló után a kölcsönbeadót terhelte a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése.

2015. július 19-től azonban főszabály szerint munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevőnél kell a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai létszám számítása során figyelembe venni. Azaz, a kölcsönvevő statisztikai létszámába immár a kölcsönzött munkavállalókat is be kell számítani. Ezzel együtt pedig a kölcsönzött, megváltozott munkaképességű munkavállalókat is. Ez azt is jelenti, hogy a kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállalókkal is teljesíthető a jogalkotó által elvárt 5 százalékos kötelező foglalkoztatási szint, amikor már nem terheli rehabilitációs hozzájárulás a munkáltatót.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kölcsönbeadónak lehetősége van nyilatkozatával ezt a kötelezettséget átvállalni, azaz a kölcsönzött munkavállalókat továbbra is saját statisztikai létszámában szerepeltetni.

Tekintettel arra, hogy az egyre rugalmasabb megoldásokat követelő munkaerőpiacon a munkaerő-kölcsönzés is igen jelentős szerepet játszik, ez a jogszabályváltozás egyben lehetőséget biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási spektrumának szélesítésére is.

Forrás: munkajog.hu