Az európaiak egyre szegényedtek az elmúlt években, miközben az egyenlőtlenség is fokozódott a kontinensen – derül ki az Európai Központi Bank európai háztartások körében végzett felméréséből.

A pénzügyi válságot követően a legtöbb európai háztartás továbbra is egyre inkább elszegényedést tapasztalt, miközben a kormányok nem voltak képesek érdemben segíteni a lakosságok vagyongyarapodását – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) kutatásából, melyet 18 eurózónás tagállamban 84 ezer háztartás bevonásával végeztek el. Az anyagot nemrég tették közzé, és a 2010–2014-es időszakot fedi le.

Zsugorodó vagyonok

Az adatokból kiderül, hogy a vagyoneloszlás csúcsán, a legfelső 10 százalék a teljes nettó vagyon 51,2 százalékát birtokolta. Az alsó szinteken a háztartások mintegy 5 százalékának volt azonban negatív nettó vagyona, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek meghaladják az eszközök értékét – írja a Business Insider nyomán az Investor.

A tanulmányból kiderül továbbá, hogy az európaiak nettó medián vagyona 104 100 euró volt, míg az alsó 10 százalék ennek mindössze a századával, 1000 eurós vagyonnal bírt. Ezzel szemben a legfelső 10 százalékban 496 ezer eurót mért a kutatás, amely nagyjából ötször nagyobb, mint a medián. A top 5 százalékban viszont már a mediánnál hétszer nagyobb, 743 900 eurónyi vagyon volt mérhető.

Jóllehet a legtöbb európai háztartás nettó vagyonához tartozik ingatlan, ezek medián értékcsökkenése 12 százalékos volt a vizsgált időszakban. Különösen rosszul jártak a jelzáloghitellel rendelkezők, mivel ezen háztartások vagyona 20 százalékkal zsugorodott, köszönhetően a megnövekedett adósságoknak.

A tanulmány által átfogott időszakban a háztartások medián vagyona nagyjából 10 százalékkal csökkent, mindazonáltal érezhető eltérés volt tapasztalható az alsó és a felső 25 százaléknál. Míg az előbbi csoport nettó vagyona 14,7 százalékkal, addig az utóbbié mindössze 10,2 százalékkal lett kevesebb.

Növekvő egyenlőtlenség

Ezzel párhuzamosan az egyenlőtlenséget mérő Gini-együttható 68,0 százalékról 68,5 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a kontinensen némileg nőtt az egyenlőtlenség a vizsgált időszakban.

Az alsó és a felső 20 százalék vagyona között az egyenlőtlenség 2,3 százalékkal erősödött – derül ki az EKB kutatásából. Mindeközben a legfelső 5 százalék részesedése az összvagyonból 37,2 százalékról 37,8 százalékra izmosodott.

Forrás: Investor