A szokásosnál gyorsabban hozták meg a szekszárdi képviselők döntésüket több fontos kérdésben a csütörtöki közgyűlésen. Így például elismerik azoknak a dolgozóknak a munkáját, akik a bölcsődében, óvodákban a pedagógusok munkáját közvetlenül segítik – olvasható a teol.hu-n.

Egyhangúan támogatták a szekszárdi képviselők a pedagógus munkát közvetlenül segítő dolgozók eseti illetménykiegészítésére vonatkozó javaslatot. Az érintettek nettó 70 ezer forintot kapnak utalvány formájában. Az eseti illetménykiegészítés összesen mintegy 50 főt érint, és megközelítőleg 5 millió forint összeggel terheli meg a 2016. évi költségvetést, mely összeg már magában foglalja a nettó 70.000 Ft/fő juttatást terhelő járulékokat is.

A döntést indokolja, hogy a pedagógus életpálya modell bevezetésével 2013-tól a pedagógus béreket folyamatosan emelték, illetve emelik, de a jogszabály nem rendelkezett a nem pedagógus, de a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók béréről, akiknek 2008 óta nem emelkedett az illetményük, és nagy részük minimálbérért vagy garantált bérminimumért dolgozik. A fentiekből adódó bérfeszültség feloldására a szekszárdi önkormányzat már tavaly is megtette ezt a lépést az általa fenntartott intézményekben.

 A közgyűlés döntött arról is, hogy támogatja az Ybl Miklós utca 1. alatti ingatlanon ügyeleti központ kialakítását. Ehhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Tolna Megyei Kormányhivatal támogatásával pályázati forrást is igénybe venne. Mint ismeretes, Szekszárdon a gyermek-, illetve a felnőtt háziorvosi ügyelet egymástól földrajzilag elkülönülve, két külön ingatlanban helyezkedik el, melyeket célszerű lenne egy épületbe integrálni.

Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet tervezet első fordulós tárgyalására is a csütörtöki megbeszélésen került sor. Ács Rezső polgármester elmondta: abban bízik, hogy a tervet sok városlakó átnézi, megvitatja, hiszen a majdani rendelet sok szekszárdi elképzelését befolyásolhatja. A szabályozás tartalmazza majd a belterülethez csatolás, a településrendezési szerződések kötésére vonatkozó előírásokat is. Ez azért fontos, mert a CSOK hatálybalépése óta ezekre megnőtt az igény.

Több vezetői pályázatot is kiírat a közgyűlés

A szekszárdi közgyűlés másodszor is pályázatot írat ki a 2. számú körzet (Kandó Kálmán u. 10.) gyermekorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. Emellett a város által fenntartott Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására vonatkozó pályázati felhívást is jóváhagyták. Erre azért van szükség, mert az egy év időtartamra szóló vezetői megbízás 2016. december 31-én lejár, ráadásul a jelenlegi vezető akkor nyugdíjba vonul. 2017. március 31-én jár le a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának a megbízása, ezért pályázatot szükséges kiírni a magasabb vezetői álláshely betöltésére. Ács Rezső polgármester elmondta: a jelenlegi igazgató, Ódor János Gábor magas színvonalon végzi a munkáját. Szükséges a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele is. Halmai-Nagy Róbert ugyanis a fővárosba költözik, így közös megegyezéssel 2016. október 1-jével megválik hivatalától és az intézménytől.

 Forrás: teol.hu