Megszüntetné a kormány a magánszemélyek közműfejlesztési támogatását. Egyebek között ezt is tartalmazza a kormány államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletének módosítási tervezete – írja az adozona.hu.

Egy 2004-ben hozott kormányrendelet szerint a magánszemélyek közmű (gázvezeték, víz- és csatornahálózat, közcélú villamoshálózat és út) fejlesztéséhez támogatást kaphatnak. A támogatást azok a nyugdíjasok és időskorú járadékosok igényelhetik, akiknek ellátása nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (havi 28 500 forint) kétszeresét. Ilyen támogatást igényelhetnek továbbá az aktív korúak ellátására vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak is.

A támogatás alapja a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, mértéke 25 százalék, de ingatlanonként és közművenként legfeljebb 150 ezer forint.

A rendelettervezet 2017. január 1-jétől helyezné hatályon kívül a 2004-ben hozott kormányrendeletet.

Forrás: adozona.hu