Négyszázezer forint az átlagos fizetés a közmédiánál, ahol egy év alatt 350 fővel kétezresre csökkent a létszám. Az átlagprémium közel háromhavi bérnek felel meg – tudta meg a Világgazdaság.

Egy év alatt jelentősen csökkent Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), vagyis a közmédia által foglalkoztatottak száma. Tavaly az első negyedévben még 2372 munkavállalója volt a közmédiának, idén pedig már „csak” 2022-en dolgoztak az MTVA-ban, ahol az átlagos havi bér bruttó 439 ezer forint volt idén az első három hónapra vetítve – tájékoztatta a Világgazdaságot az MTVA. (Az összeg nem tartalmazza a kilépő munkavállalók tárgyidőszakot érintő bér jellegű kifizetéseit). Az összesített bérköltség 2016 első negyedévére vonatkozóan hárommilliárd forint körül alakult, míg az összesített személyi jellegű kifizetések meghaladták a 200 millió forintot (ide tartoznak a különböző költségtérítések, a segélyezés, a jubileumi jutalom, a cafeteria).

A 780 millió forintos bérjárulékkal együtt az MTVA személyi jellegű ráfordításai idén az első negyedévben meghaladták a négymilliárd forintot. A korábbi időszakokban is hasonló nagyságrendű bérköltséget – 2015 első negyedévében 3,3 milliárd forintot – igényelt a közmédia finanszírozása. Az MTVA tájékoztatása szerint az említett időszak hárommilliárd forintos bérköltségének 94 százalékát a belsősök kapták, és csupán 6 százalék jutott a külsősöknek. A 200 millió forintos személyi jellegű kifizetéseknél is hasonló az arány.

Az állami cégek vezetőihez képest nem emelkedett idén az MTVA megbízott vezérigazgatójának bére, Vaszily Miklós ugyanis idén az első negyedévben is ugyanannyi, hatmillió forint fizetést kapott, mint tavaly az utolsó három hónapban – olvasható az MTVA honlapján. Vaszily fizetése nemcsak önmagához képest nem változott az utóbbi időben, de elődje béréhez képest sem, hisz Szabó László Zsolt az MTVA vezérigazgatójaként szintén hatmillió forint fizetést kapott 2015 első negyedévében.

A két vezető egyéb juttatása is azonos, vagyis ahogyan Szabót, úgy Vaszilyt is  megilleti a vállalati gépjármű, a mobil eszközök korlátlan használata, és évente legfeljebb öthavi prémium. A prémium az MTVA-ban nem jár alanyi jogon – tájékoztatták a Világgazdaságot, hozzátéve, hogy a juttatás éves átlaga egy főre vetítve 2,85 havi bérnek felel meg.

Lebukott a közvetítőkocsi-kartell

Csaknem 82 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) arra az öt cégre, amelyek összejátszottak az MTVA által kiírt pályázaton. A közmédia 2013 novemberében indított tendere alapvetően SD- és HD-technológiát alkalmazó mobil közvetítőkocsik bérlésére vonatkozott. Az ügyben a Finella Investment Kft. (a HTD Szaknévsor Kiadó Kft. jogutódja), a JRM Produkció Kft., a LIGA TV Kft., a PUPU Produkció Filmgyártó Kft. és a Nosztalgia-Design Kft. érintett. A GVH megállapította, hogy a LIGA TV kezdeményezte az egyeztetéseket, és annak érdekében hangolták össze magatartásukat, hogy e cég mindannyiuk esetében alvállalkozóként vehessen részt az MTVA pályázatán.

Forrás: Világgazdaság

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ