„Amióta transzparensek lettek a fizetések és a bérezési rendszer, munkatársaink maguk szólnak, ha valakinek nem megfelelően értékeltük a teljesítményét, vagyis jelzik, ha valamelyik kollégának felfelé kellene módosítani a fizetését” – mondta a hvg.hu-nak Szekeres Péter, a Neticle Technologies egyik alapítója. Ezzel az idehaza sosem látott lépéssel a cég megszabadult egy sor feszültséget gerjesztő tényezőtől, folyosói susmusoktól, egyéni bérlobbiktól. Lényegesen erősödött viszont a bizalom és javultak a teljesítmények is.

Bár mi egy fiatal cég vagyunk, az elején itt is furcsán fogadták az ötletet.

A négy éve működő magyar technológiai startup cég ugyanis olyat lépett, amilyet Magyarországon még senki – és külföldön sem sokan: a dolgozók részére transzparensé tette a fizetéseket és a bérezési rendszert. Vagyis a cég minden egyes alkalmazottja pontosan tudja, hogy kinek mennyi az alapfizetése és adott hónapban – a teljesítmény alapján – milyen bónuszokat kaptak a kollégák. Mindez azért unikális, mert az üzleti világban előszeretettel titkolják és titkoltatják a fizetéseket – sőt sok helyen kifejezetten az egyik legérzékenyebb adatnak minősül a javadalmazás –, ez azonban számos problémát eredményezhet.

A Neticle a bérezés átláthatóvá tételével, a „Nyitottak vagyunk” közösségi kezdeményezéshez csatlakozott, amelyet 2013-ban indított a Google, a Prezi és az Espell. A kezdeményezés célja a nyitott cégkultúra népszerűsítése, hogy a munkatársakat és partnereket kizárólag tetteik és teljesítményük alapján ítéljék meg, tekintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra, szexuális orientációra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, politikai, vallási vagy más meggyőződésre, fizikai és egyéb adottságokra.

A programhoz több cég is csatlakozott, különböző ötletekkel és kezdeményezésekkel, de az egyik legtökösebb kezdeményezés egyértelműen a Neticle-é azzal, hogy a cégen belül nyilvánossá tette az egyes munkakörökhöz tartozó fizetéseket, így mindenki pontosan tudhatja, milyen pozícióval milyen bér jár.

A cégek döntő többsége nem mutat komolyabb lelkesedést a fizetések átláthatóságának irányába. Ennek oka nyilván számos, a cégvezetés leginkább a bérkülönbségek miatti feszültségekre hivatkozva titkolja és titkoltatja a fizetéseket, miközben ugyanazon cégben az átlagos és a top fizetés között akár kétezerszeres különbség is lehet. Pedig, ha a bérezés transzparens lenne, éppen az olyan feszültségfokozók, mint az egyéni bérharcok, megszűnnének.

Hiszen amiről nem tudnak az emberek, azt nem kell megmagyarázni, de abban a pillanatban, ha a fizetési rendszer átlátható lesz – vagyis nem csak az alapfizetéseket ismeri mindenki, de a bónuszokat, jutalmazásokat is – pontosan láthatóvá válnak a teljesítmények, megszűnnek a külön alkuk. Ráadásul így arra sincs lehetőség, hogy az új – esetleg versenytárstól átcsábított – kolléga sokkal jobb fizetést harcoljon ki magának, mint az ugyanabban a pozícióban dolgozó régi.

„Persze fontos volt, hogy csatlakoztunk a kezdeményezéshez, de ettől függetlenül is tervben volt egy transzparens bérezési rendszer kialakítása” – mondta Szekeres. Hozzátette, a cég négyéves, tizenhat alkalmazottja van és ezért is jött el az ideje egy transzparens fizetési rendszer kiépítésének. Korábban sem nagyon titkolták a kollégák, hogy kinek mi van a borítékban, de azért nem lehetett pontosan tudni, hogy ki mennyit – és miért annyit – visz haza havonta.

Az új rendszer bevezetését egy féléves munka előzte meg, ezalatt felmérték a dolgozók igényeit. Majd született egy olyan bérezési rendszer, amelyben van egy fix alapfizetés és ehhez tartozik egy havi teljesítménybér, amely az alap 10-50 százaléka lehet. „Az egyik fő üzenet az volt, hogy

ez a rendszer a menedzsmenttől a gyakornokig mindenkire vonatkozik.

Nincs kivétel, nincsenek egyéni alkuk és nem jár több vagy kevesebb az újaknak.” Ugyanakkor a cégnek fontos volt az is, hogy ne csak a fizetés legyen motiváló, hanem legyenek fontosak a munkával járó kihívások, a cég által nyújtott szabadság. Ehhez azért tudni kell, hogy Szekeres elmondása szerint a piaci átlagnál valamivel többet fizetnek a munkatársaknak, tehát a fair bérezés alap a cégnél.

Az új rendszer bevezetésével egyébként némi bérkorrigálásra is szükség volt, de csak néhány esetben és akkor is emelésre volt szükség.

„Mára mindenki megszokta, persze finomhangolásokra még szükség van.” A bérrendszer nem publikus ugyan, de minden munkatárs – még a gyakornokok – számára is elérhető. Szekeres elmondta, hogy példaként az amerikai Buffer cég állt előttük, amelynek fizetési rendszere teljesen nyilvános, így egy állásra jelentkező azonnal kiszámolhatja, mennyit is kereshet a cégnél.

„Alapvetően könnyű helyzetben vagyunk, mert fiatal cégként most építjük ki a szervezeti kultúrát, így könnyebb bevezetni olyan dolgokat, amelyek akár szokatlannak is nevezhetőek, hiszen nem kell évtizedes tradíciókkal megküzdenünk.”

Forrás: HVG

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ