A kormány a tervezettnél kétszer nagyobb hiányt csinált 2021-ben, pedig az adóbevételek a vártnál sokkal jobban teljesültek. A központi költségvetés adóssága 40 ezer milliárd forint fölé nőtt. A nyugdíjasok számának nőnie kellett volna az első félévben, de csökkent – „feltehetően” a pandémia miatt. A HM szerve kétszer annyit költött páncélosokra és helikopterekre, mint az Emmi szerve oltásokra és tesztekre. A HVG cikke.

 Az államháztartás központi alrendszere 5101,5 milliárd forintos hiánnyal zárt 2021 végén – írja jelentésében a Pénzügyminisztérium (PM). Ezen belül a kormány fennhatósága alá tartozó központi költségvetés 4662,3 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (a nyugdíjkassza és az egészségbiztosítási kassza) 419,4 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok (egyebek mellett a nukleáris alap) pedig 19,8 milliárd forintos hiányt értek el.

A hiány jelentős részét egyébként a hagyományos év végi pénzszórás során termelte össze a kormány.

A PM a költségvetést eredetileg jóval alacsonyabb, 2,3 ezer milliárd forintos hiánnyal tervezte, vagyis a tényleges deficit a terv 223 százalékára teljesült. Mindezt úgy, hogy a bevételek messze, 1900 milliárd forinttal jobban alakultak a vártnál, a 17 351 milliárd forintos tény az előirányzat 112,4 százaléka. Igen ám, de a kiadási oldalt sikerült még jobban túlteljesíteni. Csak a központi költségvetés (tehát a tb-kasszák és az elkülönült alapok nélkül) 22 ezer milliárd forintot költött, ami a tervezett 17,6 ezer milliárd 125 százaléka.

A központi költségvetés adóssága a fentiek eredményeképp 40 ezer milliárd forint fölé nőtt az év végére

– egész pontosan 40 697 milliárd forintra. Ebből 32,1 ezer milliárd forintban volt, 8,4 ezer milliárd devizában.

Az adóbevétel jobban teljesít

A tárca a főbb számokat már korábban nyilvánosságra hozta, a részletes jelentésben azonban olyanokról is beszámolnak, mint hogy melyik adó pontosan mennyi bevételt hozott, illetve a kiadási oldalon mire ment el a pénz. Amit amúgy szinte lehetetlen követni, a kormány ugyanis saját hatáskörben napi rendszerességgel gyurmázza a büdzsét. 2021-ben összesen 85 alkalommal nyúltak bele, 3354 milliárd forintot mozgattak meg - derült ki a hvg.hu összesítéséből.

Ami az adóbevételeket illeti, azok kiválóan teljesültek. Társasági adó (vállalati nyereségadó) jogcímen 2021-ben 558,0 milliárd forint realizálódott, amely az előző év egyenlegét 151,5 milliárd forinttal haladta meg. „A növekedés részben egy egyedi, nagyobb összegű befizetéshez köthető” – írja a jelentésben a PM, de azt nem részletezik, miről van szó.

Az egyéb központosított bevételekből 2021-ben összesen 489,0 milliárd forint teljesült, amely a törvényi módosított előirányzat 105,1%-ának felel meg. Ezen belül kiemelendő az elektronikus útdíj 247,6 milliárd forintot kitevő összege.

2021-ben az általános forgalmi adóból (áfából) 5397,2 milliárd forint bevétele keletkezett a költségvetésnek, ami az egy évvel korábbi bevételt 728,2 milliárd forinttal haladta meg. Az előirányzatot pedig több, mint 360 milliárddal, így az 107,2 százalékra teljesült.

A személyi jövedelemadóból származó bevétel 2021-ben 2888,6 milliárd forint volt, amely 360,9 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél. A tervezett bevétel csak 2,7 ezer milliárd forint volt, vagyis a cél 106,3 százalékra teljesült.

Ömlöttek a lakásépítési támogatások

Ami a kiadási oldalt illeti, érdemes kiemelni – ha már egy friss elemzés szerint az ingatlanárak elszállása mögött elsősorban az állami támogatások állnak –, hogy a lakásépítési támogatásokra fordított kiadások összege 2021-ben 376,5 milliárd forint volt, mely az előző évhez viszonyítva 125 milliárd forinttal teljesült magasabban.

Az eltérésben szerepet játszik a 2021. január 1-jétől bevezetett otthonfelújítási támogatás és az ehhez februártól kapcsolódó kölcsön meghirdetése, valamint az egyes meglévő konstrukciók, a családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás és a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére nyújtott támogatás igénybevételi lehetőségeinek további kiszélesítése, ezen felül pedig a falusi támogatások esetében az érintett preferált kistelepülések körének a kibővítése.

Bajok voltak a nyugdíjkasszával

A 2021. év nyugdíjkiadásai 4117,7 milliárd forintban teljesültek, ami 472,8 milliárd forinttal haladta meg az előző év kiadásait. A kiadásnövekedést

  • a 2020. év végén végrehajtott 1,2%-os kiegészítő nyugdíjemelés 2021. évre áthúzódó hatása,
  • a 2021. év elején végrehajtott 3,0%-os nyugdíjemelés,
  • a 13. havi nyugellátások 2021. február havi kifizetése,
  • a 2021 júniusában végrehajtott 0,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés,
  • a 2021. novemberben végrehajtott 1,2%-os kiegészítő nyugdíjemelés,
  • az ugyancsak novemberben folyósításra került nyugdíjprémium, valamint
  • a létszámváltozás és a cserélődési hatás együttes eredményeként jelentkező ellátási átlagok növekedése okozta.

2021-ben a költségvetési törvény módosításában 3,6%-os infláció szerepelt, ám már év közben látszott, hogy az infláció ennél jóval magasabban alakul. Ezért az érintettek már év közben, a júniusi ellátásokkal egyidejűleg 0,6%-os mértékű, januárig visszamenőleges kiegészítő ellátásemelésben részesültek. A kiegészítő emelés az év elején kifizetett 13. havi ellátásra is kiterjedt.

2021. novemberben minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy 80 000 forint nyugdíjprémiumban részesült. A kifizetések Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő összege 171,3 milliárd forint volt.

A nyugdíjkassza bevételei (elsősorban a munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adóból, a szochóból és a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási járulékból) nem fedezte volna a kiadásokat,

a központi költségvetésnek ezért 671 milliárd forinttal kellett kipótolnia a bevételeket.

Más szóval a nyugdíjkassza nagyon nem volt egyensúlyban.

A 2020. évben az öregségi nyugdíjkorhatár 64,5 évre emelkedett – emlékeztet jelentésében a PM –, így az 1956-ban születettek csak a 2020. év második felétől váltak jogosulttá öregségi nyugellátásra, ennek következtében a korbetöltött öregségi nyugellátások létszáma 2020. első félévben közel 31 ezer fővel csökkent, majd a második félévben mintegy 6 400 fővel nőtt.

E növekedésnek a 2021. év első félév végéig folytatódnia kellett volna, ehelyett – feltehetően az idősebb korosztályt erőteljesebben érintő pandémiás helyzet miatt – ismét folyamatosan csökkenni kezdett az ellátottak létszáma.

A létszámingadozások hatására a korbetöltött öregségi nyugellátottak létszáma 2021. december hónapban 28 463 fővel lett alacsonyabb az előző év decemberi létszámánál.

A korbetöltött ellátások esetében a létszámcsökkenés részben ellensúlyozza a nyugdíjemelés és a cserélődés kiadásnövelő hatását” – írja a minisztérium.

Harcjárművel vírusra?

A „Költségvetési szervek kiadásai” mérlegsoron a 2021. évben 7267,8 milliárd forint kiadás teljesült, mely 0,2%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év kiadása. A költségvetési szervek a kormány, vagyis a minisztériumok alá közvetlenül tartozó szervek és intézmények tartoznak. Az intézmények forgalmából 3706,0 milliárd forintot tett ki a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg.

A minisztériumi jelentés ezen kívül az alábbi nagyobb összegű kifizetéseket tartotta kiemelésre méltónak (a számok milliárd forintban):

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Anyagellátó Raktárbázis Központ

Meghatározó részben Lynx Program (gyalogsági harcjárműcsalád) és helikopterbeszerzés

317,0

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Főként a koronavírus-járványhoz kapcsolódó oltóanyag és PCR teszt beszerzése

167,5

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal központi költségvetése

Döntő részben szolgáltatások kifizetése, valamint a Gripen repülőgépek bérleti díja

105,0

Országos Kórházi Főigazgatóság

Elsősorban a koronavírus-járványhoz kapcsolódó, valamint egyéb egészségügyi eszközbeszerzések

92,9

Külképviseletek Igazgatása

Főként a 2021. január-2022. január havi támogatás devizaellátmányra és a kihelyezett dolgozók részére munkabér-átutalásra, valamint a koronavírus-járványhoz kapcsolódó beszerzések

88,7

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Döntő részben a költségvetési szervek épületeinek felújítása

72,3

Országos Vérellátó Szolgálat

A koronavírussal kapcsolatos vizsgálathoz szükséges tesztek beszerzése

26,8

Az élet nyilván nem áll meg, az államnak nem csak a járvánnyal vannak feladatai, és persze a járvány előtt nyélbe ütött beszerzéseket sem kell vagy lehet feltétlenül leállítani. Mindenesetre szóra érdemes, hogy a honvédelmi tárca (egyik szervén keresztül, de ez mindegy) közel kétszer annyit költött új hadászati eszközökre, mint a humánerőforrás-minisztérium szerve koronavírus-oltóanyagokra és -tesztekre. Oltóanyagból mondjuk van elég (csak az oltottak aránya kevés a járvány megállításához), és mivel Magyarország a járvány kitörése óta nem folytat érdemi tesztelési és kontaktkutatási programokat, tesztre sincs túl nagy szükség.

Navigare necesse est

Egyébként a kormány és maga a Pénzügyminisztérium lépten-nyomon hangsúlyozzák, hogy a költségvetés (és a túlköltekezés) a járvány elleni védekezés és a gazdaság újraindítása jegyében bonyolódik. Ehhez képest a tárca a 2021-es költségvetésről beszámoló jelentésében a „Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai” (vagyis az elsősorban minisztériumok alá tartozó címek) közül az alábbiakat emelte ki (a számok milliárd forintban):

Normatív finanszírozás (köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás, hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok, nem állami felsőoktatási intézmények támogatása)

714,3

Közúti fejlesztések

237,4

Magyar Falu Program

211,3

Közlekedési ágazati programok

200,6

Autópálya rendelkezésre állási díj

135,9

Felsőoktatás speciális feladatai

124,9

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

96,2

Nemzeti agrártámogatások

89,9

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

87,6

Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

83,1

Vasúti fejlesztések

78,5

Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

63,9

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

62,7

Nagyvállalati beruházási támogatások

50,1

A mérlegsor összkiadása 4370 milliárd forint volt 2021-ben, és mint a fenti listából látható, a kiadásokat se nem a járvány, se nem a gazdaság újraindítása dominálták – legfeljebb annyiban, amennyiben minden elköltött forintnak legalább áttételesen köze van a gazdasághoz.

Forrás: HVG

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!