A rendkívüli helyzet ideje alatt végzett, önkéntes hallgatói tevékenység támogatására ösztöndíjat hozott létre az ELTE Hallgatói Önkormányzat. A juttatással a segítségnyújtás ilyen formájának népszerűsítése mellett a veszélyhelyzet miatt diákmunka-lehetőségtől elesett, de önkéntes alapon dolgozó hallgatókat szeretnék segíteni. A napi.hu írása.

Az ösztöndíjra május 8-tól május 15-ig jelentkezhetnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatói.

A támogatás egy főre eső összege az érvényes pályázatot beadók számától függ, köztük osztják majd el a rendelkezésre álló keretösszeget, amely ebben a félévben 15 millió forint.

A pályázati kiírás itt érhető el .

Forrás: napi.hu

 

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ