2020. március 13. napján írták alá a felek a bérmegállapodást a Lafarge Cement Magyarország Kft. munkáltatónál. A tárgyalásokat mindvégig a dinamizmus jellemezte, BMLSZ részéről konkrét, konstruktív javaslatokkal és valamennyi résztvevő oldaláról konszenzusra törekvéssel – írja a munkaugyek.org.

 “BMLSZ a termelésben dolgozó munkavállalókat képviseli, így ennek megfelelően az ezekben a munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók érdemi bérfejlesztése volt elsődlegesen kitűzött célunk, amelyet a tárgyalások során mindvégig konzekvensen képviseltünk” - mondta Horváth Zsolt a BMLSZ Lafarge Érdekvédelmi Csoportjának ügyvivője.

Az aláírt bérmegállapodás alapján az általunk képviselt tagok esetében zömében két számjegyű bérfejlesztés fog tudni megvalósulni 2020. évben.

- folytatta az ügyvivő. A felek a bértárgyalás keretében megállapodtak a Cafeteria 2020. éves mértékéről is, továbbá a munkábajárás támogatásáról és új elemként a tárgyévi bérmegállapodásban rögzítették temetési hozzájárulás mértékét.

Különösen fontos volt számunkra a tárgyalás során a BMLSZ által kezdeményezett szenioritási rendszer kidolgozásáról történő megállapodás, továbbá egy szociális és jóléti célú juttatási rendszer kialakítása irányába is kölcsönösen elköteleztük magunkat a munkáltatóval 2020. évre.

- tette hozzá Kerekes Edit dr. a szakszervezet elnöke.

Fotón balról jobbra: Garai Gergely HR vezető, Hoffmann Tamás ügyvezető, Kerekes Edit dr. BMLSZ elnök, Horváth Gábor BMLSZ ügyvivő, Bartl János CDSZ elnök

Forrás: munkaugyek.org

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ