Hosszas egyeztetést követően korrekt, sikeres megállapodást írtak alá a tárgyaló felek  a Richard Fritz Kft.-nél.

A végleges teljes munkavállalói körre vonatkozó bérmegállapodás

Operator 1         880 Ft–ról  941 Ft / óra bruttó

Operator 2         960 Ft-ról   1027 Ft / óra bruttó

Operator 3         1270 Ft-ról 1359 Ft / óra bruttó

Gépbeállító     1300 Ft-ról 1430 Ft / hó bruttó

Logisztikai dolgozók fix +22.000 Ft /hó

Bónusz kifizetés 40.000 Ft -ról 42.000 Ft / hó

Jelen emelés a 2019. évi bérszinthez képest 10% feletti mértéket ér el.

A béren kívüli juttatás mértéke minden Kft. dolgozóra vonatkozóan havi nettó 16.000 Ft-ról bruttó 20.000 Ft / hó változik.

A fenti megállapodás 2020. március 1-től érvényes.

 Forrás: vdsz.hu

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ