Az emelkedő béreknek köszönhetően a kiskereskedelmi szektorban csökkent a munkaerőhiány - mondta Híradónknak Potyondi Antal.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének alelnöke arról is beszélt, hogy a multik egy részével sikeres volt a bérmegállapodás, ennek köszönhetőn van olyan cég, ahol két számjegyű lesz a fizetésemelés az előző évhez képest. A kiskereskedelemben is érezhető, hogy nőtt a lakossági fogyasztás, ami bevétel növekedést eredményez, de emiatt az alkalmazottaknak sok helyen még többet kell dolgozniuk.

A beszélgetés a gyorplusz.hu oldalon nézhető meg.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ