A boltos dolgozók bére is benne van a nyugtán feltüntetett árban. 2016-2020 között összesen 60 százalék körüli béremelés várható a végére, az eladók körében 65 százalék. Ez együtt számolva közel 400 milliárd forint. A munkaerőhiány maradt, de előreláthatóan már nem nő tovább – írja a Pénzcentrum.

A minimálbérek emelése alulról tolja, a munkaerő hiánya felülről húzza a béreket a boltos világban is.

A boltosnak annyi pénze van a saját költségeire, amennyit a vásárló a pénztárban hagy. Ebből persze mást is ki kell fizetni, például a beszállítókat (legnagyobb költség), az áfát, a villanyszámlát, a bérek mellett. Az boltos fizikai dolgozók hiánya pedig olyan bérpolitikára kényszerítette a boltosokat, amikor az eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok bérét nagyobb ütemben kellett emelni az átlagnál. Az elmúlt időszak adatai és a várható számok ezt is jelzik - írja a Blokkk.com szakportál.

2016-2020 között összesen közel 60 százalékkal emelkednek a boltos világban a havi bruttó átlagkeresetek, ezzel egy béralkuk sorával bélelt időszak le is zárul majd, a portál továbbá megjegyzi, ne feledjük, volt hatéves és ezen belül egy kétéves bérmegállapodás is.

Végül is a béremelések sora oda vezetett, hogy ugyan a sorok a pénztárak előtt nem fogytak el, nem lettek rövidebbek, de hosszabbak sem. Ezt támasztja alá az üres álláshelyek statisztikája is, mely szerint 2019 első három negyedévében már nem nőtt a betöltetlen álláshelyek száma 2018 végéhez képest. Így az eladókeresés még nem ért végett, de előreláthatóan lefékeződik az eladóhiány növekedése. Ebben döntő szerepe volt annak, hogy a bérek, keresetek több mint százezer forinttal emelkedtek öt esztendő alatt, bő másfélszeresre, az eladók körében kétharmadával.

A munkaerő hiánya miatt tág tere nincs a béralkunak a boltban sem, a bevételhez igazodhat mindenki.

Ezt jelzik a bérköltség változásának adatai is, melyek szerint a bérek emelkedésének üteme némileg ugyan túllépi a boltos világ bevételét, de nagyságrendjét tekintve a kettő együtt mozog. Amennyivel több pénzt hagy a vásárló a boltban, annyival több lehet a béremelés - állapította meg a Blokkk.

Számítanak persze más okok is a munkaerő piac változásaiban. Terjednek a digitális megoldások, például az önkiszolgáló pénztár, vagy az elektronikus polccímke. Az igazsághoz ráadásul hozzátartozik a boltok  számának csökkenése és az is, hogy összességében kisebb lett a foglalkoztatottak száma is a boltos kiskereskedelemben.

Forrás: Pénzcentrum

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ