Megjelent a KSH inflációs gyorsjelentése, amelynek alapján novemberben egyösszegű emelési különbözet illeti meg a nyugdíjasokat és egyéb jogosultakat. Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdijguru-hu-n példákon  keresztül mutatja be, ki mire számíthat novemberben, majd 2020. januárjában.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. szeptember 10-én közzétett inflációs gyorsjelentése szerint 2019. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 3,1%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.

A nyugdíjkorrekció szempontjából azonban nem ez az adat lényeges, hanem az, hogy 2019. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak átlagosan 3,4%-kal nőttek. A nyugdíjas fogyasztóiár-index mértéke is 3,4% (az előző év azonos időszakához képest) a gyorsjelentés szerint.

Így a nyugdíjtörvény rendelkezéseivel összhangban a 3,4%-os mérték az irányadó, eszerint kell a nyugdíjkorrekciót végrehajtani.

Miután 2019. januárjában az idei évre vonatkozó költségvetési törvény inflációs előrejelzésével összhangban a nyugdíjemelés mértéke 2,7% volt, ezt kell korrigálni a 3,4%-os tényadatnak megfelelően.

A különbség 3,4% - 2,7% = 0,7%.

Miután a különbözet 1 százalékpontnál kisebb, az egész évre járó különbözetet egyösszegben kell kifizetni.

Ennek megfelelően a nyugdíjasok (és valamennyi olyan ellátott, aki jogosult az ellátása rendszeres emelésére)

- a novemberi nyugdíjukkal/ellátásukkal együtt egyösszegben megkapják az emelési különbözetet (amely a novemberi ellátás 12 x 0,7 % = 8,4 %-a lesz),

- a decemberi ellátásuk összege nem emelkedik, hiszen a decemberre vonatkozó emelési különbözetet is már megkapták a teljes évre számított és a novemberi ellátásukkal együtt folyósított egyösszegű különbözettel, viszont

- a 2020. januári ellátásukat két lépésben emelik a folyósítás előtt: először megemelik az ellátás decemberi összegét a 2019. évre szóló emelési különbözet, vagyis a 8,4% egytizenketted részével, azaz 0,7%-kal, majd ezt követően a második lépésben az így megemelt összeget növelik meg a 2020. évre szóló költségvetési törvényben előrejelzett inflációs mértékkel, azaz 2,8%-kal. E kettős emelést követően folyósítják majd a januári ellátásokat.

Néhány példa a fenti számításokra 

(A számításokat a rendelkezésemre álló adatok, a hatályos törvényi rendelkezések és legjobb tudásom szerint végeztem, a tényleges korrekció végrehajtása nem az én kezemben van, így a példákat csak tájékoztatónak tekintsék!)

Emelési korrekció és jövő évi emelés az átlagnyugdíj (a nyugdíjak számtani átlaga) kerekített összegére, azaz 135.000 Ft-ra vetítve

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 11.340 Ft

A decemberi nyugdíj összege változatlanul 135.000 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 139.751 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 57.012 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

Emelési korrekció és jövő évi emelés a medián nyugdíj kerekített összegére, azaz 117.000 Ft-ra vetítve (ha sorba rendeznénk az összes nyugellátást, a medián összeg lenne a sor közepén)

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 9.828 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 121.118 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 49.416 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

 Emelési korrekció és jövő évi emelés 50.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

A novemberi egyösszegű különbözet összege:  4.200 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után:  51.760 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján:  21.120 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

Emelési korrekció és jövő évi emelés 100.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

A novemberi egyösszegű különbözet összege: 8.400 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után: 103.520 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 42.240 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

Emelési korrekció és jövő évi emelés 150.000 Ft összegű nyugdíjra/egyéb ellátásra vetítve

A novemberi egyösszegű különbözet összege:  12.600 Ft

A nyugdíj összege a januári kettős emelés után:  155.280 Ft

Az éves emelés mértéke 2020-ban a januári emelés alapján: 63.360 Ft

(Az emelést 2020. novemberében az itt leírt módon korrigálhatják, ha a 2020. évi infláció mértéke meghaladná a 2,8%-ot.)

A vonatkozó törvényi rendelkezések:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) VI. Fejezet 1. címe szól a nyugellátások évenkénti rendszeres emeléséről:

  1. § (1) A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban - január 1-jére visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói ár növekedésének - a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

(5) Egyösszegű kifizetés esetén a következő év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét - az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelőzően - meg kell emelni az egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen.

(7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.

Az egyösszegű emelési különbözet mellett szintén a novemberi ellátással együtt érkezhet a nyugdíjprémium, amelynek feltételeiről olvassa el ezt az összefoglalómat (amelyben ismertetem mind a 2019. évi, mind a 2020. évi várható nyugdíjprémium feltételeit és lehetséges összegeit).

(Az összefoglaló készítésének időpontja: 2019. szeptember 10.)

Forrás: nyugdijguru.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!