A Közlekedési Munkástanácsok hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban 15 százalékos béremelést várnak a dolgozók, idén pedig a vállalati megtakarítások alapbérbe való beépítését követelik – olvasható a Népszavában.

Várhatóan éles vita után jövő csütörtökön állapodhatnak meg a szakszervezetek a munkaadókat képviselő Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével (KKVSZ), hogy a szociális hozzájárulási adó július elsejétől érvényes csökkentésével elért megtakarítást milyen formában kapják meg a dolgozók.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) már korábban megfogalmazta azt az igényt, hogy a vállalatoknál maradó pénzt építsék be az alapbérbe, mert a fejenként néhány ezer forintos fizetésemelés közérzetjavító hatása jelentős lenne a dolgozók körében, de a cégek ez elől próbálnak kitérni és a másfél százalékos megtakarítást egyszeri juttatásként, havi részletekben akarják kifizetni december végéig.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége lapunkat arról tájékoztatta, hogy

jövőre 15 százalékos bérfejlesztést tartanak reálisnak, figyelembe véve a központi megállapodásban rögzített 8 százalékos garantált bérminimum emelést és a 4 százalékosra tervezett GDP növekedést. A szakszervezet elnöksége úgy látja, a létszámhiány mindenképpen indokolja a kért bérfejlesztést, hiszen – mint mondják - vannak városok, ahol a helyi szolgáltatást csak más megyékből átvezényelt munkavállalókkal lehet fenntartani, a túlórák száma sok helyen olyan magas, hogy az már a törvényes határokat súrolja.

Az augusztus elején megtartott előző konzultáción az érdekvédők arra is emlékeztettek, hogy a béreken túl a cafetéria-keretekben is nagyok az eltérések az ország egyes pontjai között, ami a Volán-cégek őszre tervezett összeolvadásával komoly feszültséget okozhat a munkavállalók körében. A munkaadói szervezet szerint azonban ennek az aránytalanságnak a rendezése hosszabb időt igényel, az idén biztosan nem történik meg.

Forrás: Népszava

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ