Vonhatnak-e tartozást özvegyi nyugdíjból? - tette fel a kérdést a hrportal.hu egyik olvasója, akinek a férje tavaly novemberben halt meg, és voltak tartozásai. A hátralékot 60 ezer forintból vonják, de közjegyzői végzés még nem volt. Takács László, nyugdíjszakértő megadta a választ.

A nyugellátásokból is vonható a tartozás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. §-a szerint - figyelmeztet a szakember. Ez a következőképpen rendelkezik:


 1. § (1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, táncművészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni.

(2) A levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:
a) gyermektartásdíj,
b) jogalap nélkül felvett nyugellátás,

(3) Több letiltás esetén a levonás a nyugellátásnak legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

(4) Az árvaellátásból - legfeljebb 50 százalék erejéig - a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

Milyen járandóságok mentesek a végrehajtás alól?

Az alábbi jövedelmekből senki, semennyit, semmilyen tartozás fejében nem vonhat le. A lista nem teljes, csak az időskorúakat esetlegesen érintő juttatásokat foglalja össze:

 • nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
 • életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
 • átmeneti segély,
 • a rendszeres szociális segély,
 • az időskorúak járadéka,
 • ápolási díj, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
 • megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
 • átmeneti járadék,
 • bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
 • a fogyatékossági támogatás

Forrás: napi.hu

Hozzászólok a Facebookon

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ