Bruttó 265 746 forint - ennyi a nemzetközi tanulmányok szakon végzett diplomások átlagbére, derül ki a diplomáspálya-követési rendszer 2017-es adataiból. A társadalomtudományi képzések közül ezenkívül a szociológia és a politikatudományok szakkal lehet a legjobb jövedelemre számítani. Előbbi átlagbére 230 ezer, utóbbié pedig 236 ezer forint.

A kommunikáció- és médiatudományon végzettek 202 ezres átlagbérét azonban megelőzte a szociálpedagógia és a szociális munka is. Ha valakinek ilyen diplomája van, 206 ezer forintos havi bérrel számolhat a munkapiacon.

A legkevesebbet az informatikus könyvtáros diplomások keresik, 190 ezer forint bruttó havibért.

Forrás: eduline.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ